روز دوشنبه دادگاه عالی کرالا در جنوب هند تصریح کرد که زوج لزبین همجنسگرایان باید بتوانند با هم زندگی کنند. نکته مهم این است که قضات، تصمیم دیوان عالی کشور برای لغو بند 377 قانون مجازات هند که رابطه همجنسخواهانه را جرم انگاری میکرد، در صدور این حکم لحاظ کرده اند.

به گزارش رسانه های محلی، قضات گفتند: “آرونای 24 ساله باید بتواند با شریک عشقی اش، کولام سریجا اس 40 ساله زندگی کند.

کولام دادخواستی را برای رهایی آرونا از خانواده اش تسلیم دادگاه کرد. بر اساس یافته های روزنامه «تایمز هند» پس از کشف رابطه همجنسخواهانه آرونا، خانواده اش او را در خانه اش به دام انداختند و او را در بیمارستان روانی بستری کردند. اما، بیمارستان حاضر نشد که آرونارا به کولام بازگرداند. در نتیجه، کولام برای رهایی آرونا شکایت قانونی که در آن به لغو بند 377 اشاره شده است را تسلیم دادگاه کرد.

هنگامی که آرونا در دادگاه حاضر شد، به قاضی ها گفت که می خواهد با کولام زندگی کند. قضات دادسرا، سی کی عبدالرحیم و آر نارائیانا پیشارادی در تایید این حق که آرونا میتواند با کولام زندگی کند، حکم صادر کردند.

تصمیم دیوان عالی کشور:
حمایت دادگاه عالی کرالا از حقوق زوج های همجنسگرا برای زندگی با یکدیگر از این تصمیم قضایی دیوان عالی کشور پیروی کرده است.

دادگاه عالی هند در روز 5 سپتامبر، بند 377 قانون مجازات، حکم دوران استعمار را لغو کرد.

هند  1.3 میلیارد نفر جمعیت دارد که از این تعداد 78 میلیون نفر دگرباش جنسی هستند. لغو این قانون تاثیری بزرگ و تاریخی بر ریشه کن شدن جرم انگاری داشته است. قضات دهلی بند 377 قانون مجازات را خلاف قانون اساسی دانستند.

دیپاک میسرا، رئیس دادگستری هند در حکم خود گفت: “ما باید از بین بردن تعصب، پذیرش شمول و تضمین حقوق برابر، حمایت کنیم.”

قانون سال 1861 “رابطه جنسی خلاف نظم طبیعت” را جرم می شناخت. این قانون شامل رابطه جنسی مقعدی و دهانی میشد. بدین ترتیب، همجنسگرایی را به طور مؤثر مجازات میکرد و متهمان را به موجب این قانون تا حداکثر 10 سال زندان مجازات میکرد.

ما همه جا هستیم؛ آزاد و برابر:

‌‎فیس بوک ما:
‌‌‌‌‏https://m.facebook.com/DharmaMartia
وب سایت ما:‏
‌‌‏http://dharmamartia.org
‌‎صفحه خبر وب سایت :
‏http://news.dharmamartia.org/
اینستاگرام ما:
‏dharma_martia
توییتر ما:
‏@DharmaMartia ‌‎
‌‌‏https://telegram.me/DharmaMartia
‌‎همکاران ما:
‌‌‏رسانه همیاری: ‌‌‏
‏http://media.hamyaari.ca
‌‌‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:
‏www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
سایت پلنت ترنسجندر:
‏www.planettransgende

منبع:
https://www.gaystarnews.com/article/indian-court-rules-lesbian-couple-should-live-together/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)