از نظر دور نداریم که اکنون و در صحنه حوادث سیاسی در ایران متشکل ترین قشراز نظر اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی نه کارگران ، نه خورده بورژوازی جدید که خورده بورزواژی سنتی است که در ترس از نابودی خود که حتی در ج.ا. مدعی دفاع از سنت و دین و مذهب شتاب بیشتری یافته است آماده نبرد خونین و دفاع از حیات تاریخی اجتماعی خود است
برای خواندن مقاله بر روی تصویر زیر کلیک کنید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)