📌احزاب بنیان گذار حکومت
حزب وفعالیت ساختار مند را می توان بنیادی ترین محور تحولات دانست.احزاب را می توان در دسته بندی های مختلف قرارداد ودرهرجامعه جایگاه خاصی دارند.اماهیچگاه نباید فعالیت حزب را در جوامع نیمه مدرن که هنوز سنت ها رواج دارد را در مدت کوتاه سنجش کرد. بطور مثال حزب مردم بلوچستان را می توان نمونه موفقی از مانیفست تحزب گرایی موفق در خارج از سرزمین دانست.این حزب توانسته با استمرار فعالیت خود در مجامع حقوق بشری و نمایش یک ملت مقبوضه برای فعالین بلوچ قوه جاذبه خوبی را فراهم کند.
امروز شاهد هستیم در بازه های زمانی مختلف فعالین بلوچ به یکباره ظهور می کنند .علت را باید در تدوام حضور احزاب وفعالین بلوچ جستجو کرد که چنان قوت قلبی را به نسل جدید می دهد که  توانسته اند با ابزارهای نوین رسانه ای چالشهای اجتماعی را  با دهکده جهانی رسانه ای به اشتراک بگذارند و سمت منبع اصلی هدایت می شود.
کانون هواداری و  حامی حزب مردم بلوچستان

 

 

 

 

 

 

https://t.me/mardombalochhamei

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)