بهنام: «خوبی این کار تازه مانا نیستانی این است که شخصیت‌ها «تا اندازه‌ای»، بی‌جنسیت هستند یا دستکم جنسیت آشکاری ندارند. یک جورایی زیر بار دگرجنس‌گرایی تحمیلی نرفته

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)