بوی مهر به روایت تصویر. وقتی یک سوم کل درآمد خانوارهای کارگری هزینه مدرسه بچه هاست، افزایش ترک تحصیل، محرومیت کودکان از آموزش و بیشتر شدن کودکان کار و خیابان اجتناب ناپذیر است

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)