روز چهارشنبه ۲۱ شهریورماه برگی دیگر به تاریخ مبارزات پر از فراز و نشیب، پر از فداکاری و رنج، پر از تجربه و دستاوردهای ارزشمند مردم کردستان افزوده شد. در این روز مردم کردستان در یک هماهنگی باشکوه و کم نظیر به فراخوان کومه له و دیگر نیروهای سیاسی فعال به یک اعتصاب در کردستان پاسخ مثبت دادند.

سحرگاه روز شنبه ۱۷ شهریورماه جمهوری اسلامی در ادامه جنایات بی شمار تاکنونی خود، جان زندانیان سیاسی رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی را گرفت و در همان روز دفاتر هر دو حزب دمکرات را در عمق کردستان عراق مورد حمله موشکی قرار داد. حمله ای که در آن شماری از کادرهای رهبری و پیشمرگان این دو حزب را به خاک و خون کشید. این دو اقدام هماهنگ شده دارای پیام روشنی از جانب جمهوری اسلامی به مردم کردستان بودند. پیام به اختصار این بود:

“تصور نکنید که ما آنقدر ضعیف شده ایم که شما بتوانید در میدان ها و خیابان ها و پارک های شهرها مارش توده ای به راه بیندازید و سرود انقلابی سر دهید.”

۴ روز بعد، روز چهارشنبه، ۲۱ شهریورماه پاسخ مردم کردستان نیز به جمهوری اسلامی صریح و روشن بود:

“شما هم نباید تصور کنید که ما آنقدر مرعوب شده ایم که هر بلایی که خواستید می توانید بر سرما بیاورید، بدون آنکه تاوان آن را بپردازید.”

امروز مردم کردستان، یک بار دیگر به مردم ایران و به همه جهان نشان دادند که جمهوری اسلامی در کردستان موجودیتی بیگانه است، رژیمی است اشغالگر که تنها با زور سرنیزه بر مردم حکومت می کند. جمهوری اسلامی از عمق آنچه که در جامعه کردستان می گذرد، آگاه است، می داند که این مردم چگونه آگاهانه و قدم به قدم این جامعه را برای وی غیرقابل حکومت کردن می سازند. اما اشتباه جمهوری اسلامی در این است که تصور می کند گویا با این گونه اقدامات می تواند مردم کردستان را از این مسیر باز بدارد.

اینجا در کردستان، تنها هیجانات و خشم آنی و فروخفته نیست که به ناگاه فوران می کند. اینجا آگاهی، تجربه و سازمان و رهبری است که عمل می کند. مردم نیروی خود و نیروی دشمن را می شناسند، می دانند که کجا و چگونه عمل کنند و هر عملی و هر ابتکاری را به دستاوردی برای پیشروی بعدی خود تبدیل نمایند.

حرکت امروز به عنوان یک اقدام مبارزاتی موثر و توده گیر که در کردستان پیشینه ای طولانی دارد، در عین حال برای مبارزات سراسری و حق طلبانه مردم برعلیه جمهوری اسلامی دارای درس ارزنده ای است. و این درس این است که با اعتصابات پی در پی می توان نیروی دشمن را زمین گیر ساخت و قدرت سرکوب اورا تا حدود زیادی خنثی نمود. چنانکه امروز به عنوان یک نمونه دیدیم که نیروهای سرکوبگر رژیم تماما مستاصل بودند و از سکوت عظیم و معنی داری که کردستان را فراگرفته بود، سرسام گرفته بودند.

کمیته مرکزی کومه له خبر این همبستگی میلیونی و این پیروزی بزرگ را به مادران داغداری که رژیم عزیزانشان را جبونانه در زندان به چوبه دار سپرد، مژده می دهد.

کمیته مرکزی کومه له دست همه مبارزینی را که با تلاش پیگیری خود طی سه روز گذشته وقوع این پیروزی را ممکن ساختند، می فشارد و به همه آنان خسته نباشید می گوید.

کمیته مرکزی کومه له با امید به پیروزی های بزرگتر، سپاس بی پایان خود را نثار مردمی می کند که چنین قاطعانه به فراخوان اعتصاب عمومی پاسخ مثبت دادند.

کمیته مرکزی کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

۲۱ شهریورماه ۱۳۹۷

پنجشنبه – ۲۲ شهریور – ۱۳۹۷
۱۳-۰۹-۲۰۱۸

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)