اعدام سه زندانی سیاسی کُرد در ۱۷ شهریور و همزمان با آن موشکباران دفاتر سیاسی و مدنی حزب دموکرات کُردستان و قتل ۱۷ نفر از رهبران و کادرهای سیاسی این حزب، و اعدام سه زندانی کُرد دیگر در روزهای بعد بطورقطع اعتراض وجدانهای بیدار و مردم تحت آزار و تحت ستم کُردستان را به همراه داشته است. در همین راستا فراخوان هایی نیز از سوی سازمانها و نهادهای مدنی و مجمع احزاب سیاسی کُردستان برای شرکت در اعتصاب سراسری ” روژهلات کُردستان” در روز  ۲۱ شهریور، صادر شده است.سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان، با استناد به اصول متداول و پذیرفته شده ی حقوق بشر،اعتراض مردم کُردستان به اعدام و قتل و کشتار فعالان سیاسی و حزبی کُرد و هم چنین اعتراض به ادامه سرکوب و بی حقوقی ها را از حقوق مسلم و انکار ناپذیر مردم می داند.از این رو این سازمان ضمن اعلام حمایت مجدد از دعوت به اعتصاب عمومی ۲۱ شهریور ماه “روژهلات” از مجامع و نهادهای سیاسی و مدنی و حقوق بشری ایران و جهان می خواهد از حق اعتراض و اعتصاب مدنی مردم تحت آزار و تحت ستم کُردستان و حق مطالبه حقوق پایمال شده آنان، دفاع و پشتیبانی نمایند.

تاریخ:سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ / ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸

شورای مدیریت سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

http://www.hro-kurd.net

https://t.me/rmmkurdistan

http://www.hro-kurd.net

http://www.didban.net

https://www.facebook.com/prmmkkurd1
https://www.facebook.com/DIDBAN.KURDISTAN/?ref=hl
https://twitter.com/prmmkkurd1
https://www.balatarin.com/users/prmmkkurd1/links/submitted

https://t.me/hrokurd

https://www.instagram.com/prmmkkurdistan/

ایمیل:
prmmkkurd1@gmail.com
info@hro-kurd.net

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)