در مواجهه با افراد زورگو و قلدر به یاد داشته باشید بخش بزرگی از آدم‌های قلدر درواقع افراد ضعیفی هستند که خود را قوی نشان می‌دهند. پهلوان‌پنبه‌هایی که امیدوارند ظاهر و رفتار ترسناکشان قربانیان را وادار کند تا کیسه‌بوکسی برای آن‌ها شوند.
آن‌ها قربانیانی را برای آزارگری خود انتخاب می‌کنند که می‌دانند به مقابله برنمی‌خیزند و در سکوت، رفتار زشت آن‌ها را تحمل می‌کنند. این در حالی است که به‌محض اینکه در برابر رفتار این زورگویان ایستادگی کنید و در برابر زورگویی آن‌ها سَر خم نکنید، درخواهید یافت که این قلدرهای در ظاهر ترسناک، چطور از مواجه‌شدن با شما دوری می‌کنند و از موضع خود کنار می‌کشند.
بر اساس همین نکته است که یکی از بیشترین نصیحت‌هایی که در مواجهه با فرد قلدر می‌شود این است که سکوت نکنیم و از حق خود و یا فرد دیگری که مورد آزار قرار گرفته دفاع کنیم. این نوع از آزارگران به هیچ وجه تحمل این را ندارند که ورق برگردد و شخص دیگری موضع قدرت را در دست بگیرد و به مقابله با آن‌ها برخیزد؛ در نتیجه همیشه سعی می‌کنند به سراغ کسی بروند که ضعیف به نظر می‌رسد و از خود دفاع نمی‌کند.
اغلب اشخاص در برابر قلدری سکوت می‌کنند چون به دنبال تنش یا دردسر نیستند اما این سکوتِ آن‌ها درواقع چراغ سبزی برای فرد آزارگر است تا رفتار خود را شدت ببخشد و ادامه دهد و از همه بدتر با نفر بعد هم‌ این ‌رفتار را تکرار کند. شخصی که شاید توانایی دفاع از خودش را نداشته باشد.
یادتان نرود قلدرها ضعیف هستند و تمام کاری که باید انجام دهید این است که در برابر رفتار آن‌ها سکوت نکنید.

🔺 اگر علاقه دارید مقاله “انواع آزارگری” را مطالعه کنید:
https://t.me/rainbowhelp/2351

راههای ارتباط با ما:

پیامک در تلگرام

کانال تلگرام

اینستاگرام

فیس بوک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)