ایشان کارمند سابق سازمان اداره VVN (سازمانی برای کمک به پناهندگان) می باشند و از مشکلات زندگى در هلند و سیستم پزشکى آن و نیز مشکلات پناهندگان خواهند گفت.
تهیه کننده: کانال زندگی در هلند
لینک کانال:
https://t.me/Life_in_NL

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)