شهردار تهران آقای محمد علی افشانی در مصاحبه ای با رادیو تلویزیون می گوید، “آن پسر دیشب به شهرداری آمد، مطلقا صحت نداشت، گوشش آسیبی ندیده بود”. خانم گوینده رادیو تلویزیون نیز همین موضوع را تکرار می کند. (این فیلم بر روی اینترنت موجود است)

اما در همان فیلم مصاحبه ای که با پسر زباله گرد انجام داده اند، پسر می گوید: “گوشش شش روز پیش آسیب دیده است”. در زیر عکس گوش پسر زباله گرد دیده می شود که آسیب جدی دیده است و دروغ شهردار تهران را ثابت می کند.

سوال از شهردار تهران آقای محمد علی افشانی اینست که اگر آسیب گوش پسر صحت نداشت پس این عکس از آسیب جدی گوش پسر چیست؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)