مجلس حکومت اسلامی امروز صحنه رونمایی از شکاف عمیق درونی نظام و دست و پا زدن سران قوه مقننه و مجریه در منجلاب فساد و بی اخلاقی گسترده‌ای بود که تنها با سرنگونی کامل نظام میتوان به عمق و ابعاد اصلی پی برد. امروز شاهد بودیم که رئیس مجلس و دولت حریصانه بر سر منابع قدرت دست به دامان آیات قرآنی و احادیث قدسی میشدند و ریاکارانه، حریف را به بی اخلاقی و بی عدالتی متهم کردند.

اتفاقی که بیش از هرچیز رویای یکدست شدن نظام برای خامنه ای را به کابوسی در مقابل دیدگان مردم بدل کرد. چنین اتفاقاتی هرچند پرده از اوضاع بحرانی نظام و درماندگی سران آن در مواجهه با وضعیت موجود برمیدارد اما مهمتر از ان اینکه مردم ایران نه تنها در هیچ سوی این دعوا جایی ندارند بلکه در مقابل کلیت آن هستند.

حکومت اسلامی گرفتار بحران ویرانگر داخلی‌‌ست و با زانو زدن دولت احمدی نژاد در برابر شرایط سیاسی و اقتصادی موجود میتوان گفت آینه تمام قد سیاست‌های رهبری که در سال ۸۸ سوار بر امواج سرکوب و زندان و کودتا به قدرت رسید، امروز فرو ریخته است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)