بانک مرکزی نرخ تورم تولید کننده بخش ساخت(صنعت) را ۴۵.۲ درصد/ تورم کل نقطه به نقطه بخش تولید را ۳۳.۸ درصد اعلام کرد.

بانک مرکزی نرخ تورم تولید کننده در مرداد ۹۷ نسبت به مرداد ۹۶ را ۳۳.۸ درصد و نرخ تورم تولید کننده بخش ساخت(صنعت) را ۴۵.۲ درصد محاسبه کرد .
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح زیر است:
شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه قبل ۶.۳ درصد افزایش داشته است.
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) معادل ۳۳.۸ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در بخش ساخت(صنعت) در مرداد ۹۷ نسبت به مرداد ۹۶ را ۴۵.۲ درصد محاسبه کرد .

لینک سند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)