ایشان از تجربیات خوب و بد زندگى در هلند، وضعیت کمپ ها و رسیدگى به وضعیت پناهجویان خواهند گفت و مسائل پزشکی در هلند خواهند گفت.
تهیه کننده: کانال زندگی در هلند
لینک کانال:

http://Https://t.me/Life_in_NL

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)