بزرگترین باغ وحش خوزستان اکنون به یک متروکه تبدیل شده است.

به گزارش نیمروز به نقل از خوزنیوز  وقتی به باغ وحش می رسیم بالای درش یک تابلوی بزرگ نوشته به بزرگترین باغ وحش خوزستان خوش آمدید!  همین پا در آن بگذارید می بینید که متروکه ایی بیش نیست!

تصاویری تاسف بار از باغ وحشی که شایسته تعطیلی است!

به تک تک قفس ها سر زدیم از قفس بزرگ پرندگان که در آن جز چند پرنده نیست و بعد از آن قفس خرس ها که از گرسنگی در گوشه ای از قفس خوابیده به قفس شیر که رسیدیم وضعیت دردناکتر است شیر با پای زخمی لنگ لنگان در قفس خود انتظار غذا را دارد.

تصاویری تاسف بار از باغ وحشی که شایسته تعطیلی است!

وضعیت بقیه حیوانات نیز بهتر نیست همه چیز به هم ریخته است.

در گوشه ای از باغ بر روی دیوار نوشته شده دفتر مدیر به آنجا که رفتیم دیدیم که دفتر مدیر به انباری تبدیل شده است!

تصاویری تاسف بار از باغ وحشی که شایسته تعطیلی است!

تصاویری تاسف بار از باغ وحشی که شایسته تعطیلی است!

جویای حالش که شدیم گفتند چند روز است که حیوانات غذایی برای خوردن ندارند به مسئول هم اطلاع داده شده ولی نتیجه ای نگرفتند و حیوانات تا کنون چشم انتظار رسیدن غذا می باشند.

علاوه بر آن دکتری یرای رسیدگی به وضعیت حیوانات مریض وجود ندارد .

همین عدم رسیدگی و سهل انگاری روز به روز تعداد حیوانات کمتر می شود آیا جایی با این اوصاف را می توان باغ وحش نامید .

این مکان تفریحی که با هزینه ای هنگفت بنا شده است اما در نتیجه کم کاری مسئولین به جایی بی مصرف تبدیل شده و کلی سرمایه به هدر رفته است .

تصاویری تاسف بار از باغ وحشی که شایسته تعطیلی است!

تصاویری تاسف بار از باغ وحشی که شایسته تعطیلی است!

تصاویری تاسف بار از باغ وحشی که شایسته تعطیلی است!

تصاویری تاسف بار از باغ وحشی که شایسته تعطیلی است!

تصاویری تاسف بار از باغ وحشی که شایسته تعطیلی است!

تصاویری تاسف بار از باغ وحشی که شایسته تعطیلی است!

تصاویری تاسف بار از باغ وحشی که شایسته تعطیلی است!

تصاویری تاسف بار از باغ وحشی که شایسته تعطیلی است!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)