صدور حکم سنگین و ناعادلانه برای کارگر بازنشسته  اسماعیل گرامی بار دیگر هجمه و سرکوب طبقه کارگر را اثبات کرد.

صدور حکمی سنگین در شرایط حاضر، ریشه در سیاست برخورد به اعتراض‌های صنفی و #بازنشستگان و کارگران دارد ما بر این باوریم که ماه های آینده دوره تقابل جدی جنبش مطالباتی عظیم مردم ایران و در رأس آن جنبش بازنشستگان و کارگران در مقابل مناسبات استثمارگرایانه حاکم است و از این‌روست که نهادهای حکومتی به قصد حذف پیشروان و فعالین مؤثر جنبش‌های اعتراضی به دستگیری و صدور احکام زندان علیه آنان مبادرت می‌ورزند. احضارهای پی در پی فعالین بازنشسته در روزهای گذشته و صدور حکم اسماعیل گرامی با همان اتهامات آماده در کشو برای سرکوب و حذف فعالین بازنشسته، صنفی ، مدنی و سیاسی علیرغم اینکه همه صاحب منصبان از بالاترین تا پایین ترین مسئول در گسترش فقر و فاصله عمیق هزینه سبد معیشت تا درآمدها اعتراف نموده‌اند.

🔻بازداشت و صدور حکمی اینچنین سنگین و ناعادلانه چه دلیلی جز سرکوب هر صدایی که مطالبه نان برای زنده ماندن دارد ؟؟؟.
اما غافل از اینکه با وجود این همه بگیر و ببندها نمی‌توانند مانع اعتراض بازنشسته ها و کارگران و …. برای پیگیری خواست و مطالبات صنفی و معیشتی‌شان شوند و در این مسیر صدها و هزاران پیشرو اعتراضی از دل همین اعتصابات بیرون خواهند آمد . روزی نیست که خبر احضار و اخطار یک فعال را نبینیم و نشنویم و فعالین این اعتراض‌ها با برخورد قهرآمیز نیروهای امنیتی، انتظامی و قوه قضائیه مواجه نشوند.

🔻اما واقعیت عیان شده جامعه امروزی و شرایط فلاکت بار آن به وضوح بر مطالبات بازنشستگان صحه میگذارند و خواسته ی افزایش دستمزد و حقوق بر مبنای تورم و سبد معیشت در حالی سرکوب میشود که در آخرین خبرها حداقل هزینه سبد معیشت تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ را ۱۴ میلیون تومان رسانه ای شده بود . اما این سرکوب و ارعاب ها نمی تواند مانع جنبش حق طلبانه مردم شود و کارگران وبازنشستگان برخلاف تصور حاکمان، مرعوب این نوع سرکوبگری‌ها نشده و قطعاً نمی‌توانند نظاره گر به فنا رفتن بیش از پیشِ زندگی خانواده‌های خود باشند.

🔻مگر میشود که میلیونها بازنشسته و کارگر کشور را زیر سلطه این همه فقر و بیحقوقی با توسل به زندان و سرکوب خاموش کرد؟
طبقه کارگر ایران حتی اگر تمامی فعالین شناخته شده کنونی جنبش بازنشستگان و تشکل های مستقل کارگران و معلمان را به زندان بیافکنند! باز به مبارزات خود در راستای مطالبات معیشتی اش ادامه خواهد داد و روز به روز بر وزن این اعتراضات خواهد افزود.در دوره اخیر و با توجه به گرانی و تورم گسترده و سقوط کامل سطح زندگی بازنشستگان ، کارگران، معلمان و اکثریت مردم و گستردگی میزان بیکاری از طریق چپاول ثروت‌های جامعه و حاصل دسترنج بازنشستگان ، کارگران و معلمان توسط مافیای غارتگر و رانت‌خوار و اختلاس‌گر از یکسو و از سوی دیگر سرکوب بازنشستگان ،کارگران ، معلمان و سایر اقشار جامعه توسط نهادهای دولتی و قضایی و امنیتی بعنوان مدافعان مافیای قدرت و ثروت به معنای عدم وجود هیچ روزنه‌ای برای بهبود اوضاع کنونی بوده و قطعاً هیچ راهی به جز رویارویی عظیم مردم ایران با وضعیت کنونی باقی نگذاشته است.

🔻ضمن محکومیت شدید ، صدور حکم ناعادلانه برای اسماعیل گرامی فعال بازنشسته کارگری ، توصیه می کنیم به جای برخورد قهری با مطالبات اسماعیل گرامی،به خواسته به حق او بعنوان فردی از میلیونها افراد معترض در رفع بی عدالتی و تبعیض و شکاف عظیم طبقاتی اهتمام ورزند و نسبت به آزادی هر چه سریع ایشان و تبرئه ایشان در دادگاه تجدید نظر اقدام نمایند.

@nozdahehesfand

📚کانال نوزده اسفند

@kchaleshFI

اسماعیل گرامی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)