خوبان روزگار نیک میاندیشند و نکو گفتارمیکنند، نیکو میزیند و در راهی نیک برای نجات طبیب و برای ماندن جنگل خود را فدا کردند تا زیبایی رفتارشان را به زیبایی طبیعت زاگرس پیوند زنند و درسی بزرگ به انسانهای روزگار خویش دهند که گر طبیعت بمیرد ما فنا خواهیم شد، پس برای بقای خویش، حیات طبیعت را پاسداری کنیم.

یاد فدائیان زیست محیط را گرامی میداریم.

#قهرمانان_محیط_زیست ایران

#شریف_باجور همان طور که گفته بود تا پای جانش برای #محیط_زیست و #زاگرس ایستاد. زنده یاد شریف همان انسان شریفی است که برای حمایت از محمود بهشتی لنگرودی در اعتصاب غذا، از مریوان تا تهران، منزل بهشتی بزرگ، را با دوچرخه رکاب زد و تمام زمان حرکت درین مسیر طولانی را اعتصاب غذا کرد و در منزل ایشان اعتصاب غذایش را شکست.

#امید_حسین‌زاده (امید کهنەپوشی)، #رحمتیک جان می‌سپارند. 

دوست‌داران طبیعت و محیط زیست مریوانی از خوبان روزگار بودند که_حکمت‌نیا‎ و #محمد_پژوهی به همراه شریف برای خاموش کردن آتش جنگل از جان گذشتند درس عشق و معرفت و دوستی و مهربانی و آشتی با طبیعت و جنگل را به یادگار گذاشتند.

راهشان پر رهرو و یادشان گرامی باد.

#شورای_هماهنگی_تشکلهای_صنفی_فرهنگیان_ایران درگذشت این چهار عزیز سفرکرده را به تمام ملت زاگرس نشین کرد، بویژه خانواده و بستگان آن عزیزان غم مباد میگوید و برای آن گرامیان آرامش اهورایی و برای بازماندگان شکیبایی طلب میکند.
باشد که همگی در حفظ جنگل، مرتع، طبیعت و محیط زیست خود آنقدر کوشا و حساس باشیم که هرگز حادثه زاده ی دست بشری موجب خسرانی نگردد تا عزیزی را به زحمت اندازد چه رسد به چنین حادثه ی تلخ و غمباری.

یاد و نامشان گرامی باد.

🌹🌹🌹🌹💐💐💐💐❤️❤️❤️❤️

@Farhangianshowra

#شورای_هماهنگی_تشکلهای_صنفی_فرهنگیان_ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)