آقا ! ما که عقل درست حسابی نداریم ، اما آنطورها که در تواریخ خوانده ایم و آنطور ها که پدر بزرگ مان از پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگشان نقل کرده اند در آن قدیم ندیم ها یک خلیفه ای در بغداد داشتیم که گویا لولهنگش خیلی آب میگرفت و کم مانده بود ادعای جانشینی آقای باریتعالی را بکند .اسمش هم المستعصم بالله بود .
ناگهان سر و کله یک آدم نتراشیده نخراشیده ای بنام هلاکوخان پیدا میشود و میخواهد برود چوب توی آستین جانشین خدا بکند . هر چه ریش سفید ها و ریش سیاه ها و رقیه باجی ها و بانو زبیده ها قربان صدقه اش میروند که پدرت خوب مادرت خوب از خر شیطان پایین بیا ؛ مگر نمیدانی اگر یک قطره خون مبارکش روی زمین بریزد عالم و آدم کن فیکون می‌شود ؟! مگر میشود نماینده ویژه حضرت باریتعالی در کره ارض را گوز پیچ کرد ؟اما مگر گوشش بدهکار این حرفها بود ؟ این بود که وسوسه های شیطانی یکی از این فتنه گران و اغتشاشگران نخود هر آش ایرانی بنام خواجه نصیر الدین طوسی کارساز افتاد و هلاکوخان با میمنه و میسره و یک عالمه لشکر پیاده و سواره و توپ و توپخانه راهی بغداد شد و نه تنها خلیفه مسلمین و جانشین حضرت باریتعالی را چنان نمد پیچ کرد که یک قطره خون از دماغ مبارکش جاری نشد بلکه دستور داد هر چه شاعر و ملا و مداح و روضه خوان و قاری قرآن و نمیدانم رقاص و ایضا کسانی همچون سعید طوسی و اختلاسگر و مذکر و مذکر ( این دوتا مذکر ها با هم فرق دارند ها ! یکوقت اشتباه نکنید )و فقیه و سفیه و قالیباف و حصیر باف و بوریا باف و نمدباف و ماله کش و روزماله نویس و امثالهم در بغداد بود جملگی را در دجله بیندازند و جهان را از لوث وجود شان پاک کنند .
هلاکو خان میگفت اینها نعمت خدا را حرام میکنند !

غرض از این فرمایشات ملوکانه و گیله مردانه و از این یاد آوری تاریخی اینکه ما حاضریم برویم دار الخرافه اسلامی ‌واین آقای خلیفه مسلمین «موسوم به عظما » را نمد پیچ بفرماییم. قول گیله مردانه هم می دهیم نمیگذاریم یک قطره خون از دماغ مبارکش بر زمین بریزد .هیچ مزد و‌مواجبی هم نمی خواهیم .
آیا در میان شما اناث و ذکور ! کسی هست به ندای گیله مردانه ما لبیک بگوید ؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)