کمیته ملی دموکراتیک (DNC) زبان جدیدی را به عنوان منشور خود برای شمول بیشتر افراد با جنسیت غیردوگانه در نظر گرفته است. آنها اکنون انتخاب ضمائر توسط افراد را پذیرا هستند. 

این شنبه (۲۵ آگوست)، اعضای کمیته در طی جلسه خود در شیکاگو، ایلینوی، این قوانین را تغییر دادند. این تغییرات به الزام منشور حزب دموکرات مبنی لزوم اطمینان حاصل کردن کمیته ها و نهادهای دموکرات از شمول مساوی بین مردان و زنان بر میگردد.

اما زبان جدید بدین معنی است که افراد غیر باینری مجبور نیستند در شمار زن و مرد ثبت شوند. همچنین آنها قادر به انتخاب ضمیر دلخواه مورد خطاب قرار گرفتن خواهند بود.

تقسیم برابر جنسیتی:
بر اساس قوانین جدید، کمیته های زبان باید به طور مساوی بین مردان و زنان (که به وسیله شناسه های جنسیتی تعیین می شوند)، تقسیم شوند، به این معنی که واریانس بین مردان و زنان در گروه نمی تواند بیش از یک باشد (۱).

در عین حال، اعضای با جنسیت غیر دوگانه به عنوان مرد یا زن محسوب نمیشوند، بنابراین تنها بقیه کمیته به طور مساوی تقسیم می شوند.

تام پرز، رئیس حزب DNC، در مورد این قوانین سخنرانی کرد.

وی به CNN گفت: “تنوع، تعهد به حضور و فرصت، از ارزش های بنیادی حزب ما است. با تصویب این اصلاحیه، کمیته ملی دموکرات از این که هر دموکرات احساس خوشحالی و شمول می کند، اطمینان حاصل می کند. این اقدام باری دیگر بر همبستگی ما با جامعه دگرباشان جنسی تاکید کرده و دولت ها، کارفرمایان و سازمان های سراسر کشور را به چالش می کشد.”

افزایش جزر و مد:
قوانین جدید در حالی وضع میشوند که تعداد دگرباشان جنسی که در ایالات متحده در انتخابات برای پست های دولتی نامزد شده اند، به بالاترین رکورد خود رسیده است.

براساس یک مطالعه موسسه پیروزی، در سال ۲۰۱۸ تا به امروز، بیش از ۴۰۰ نامزد دگرباش جنسی برای سمت های دولتی در ایالات متحده نامزد شده اند.

در بین آنها، همچنین تعداد بیشتری از زنان و رنگین پوستان به عنوان نامزدهای انتخاباتی دیده میشوند.

ما همه جا هستیم، آزاد و برابر:

‌‎فیس بوک ما:
‌‌‌‌‏https://m.facebook.com/DharmaMartia
وب سایت ما:‏
‌‌‏http://dharmamartia.org
‌‎صفحه خبر وب سایت :
‏http://news.dharmamartia.org/
اینستاگرام ما:
‏dharma_martia
توییتر ما:
‏@DharmaMartia ‌‎
کانال تلگرام ما:
‌‌‏https://telegram.me/DharmaMartia
‌‎همکاران ما:
‌‌‏رسانه همیاری: ‌‌‏
‏http://media.hamyaari.ca
‌‌‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:
‏www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
سایت پلنت ترنسجندر:
‏www.planettransgende
منبع:
https://www.gaystarnews.com/article/democracts-non-binary-party-rules/#gs.xaofEmc

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)