دفتر نهم گاهنامه فلسفی خرمگس با موضوع مرکزی ” پوپولیسم” منتشر شد و به صورت آنلاین در اختیار همگان قرارگرفت.

خرمگس، گاهنامه ای فلسفی است که داوطلبانه زیر نظر شورای دبیران اداره و منتشر می شود و دانلود آن برای همگان در سراسر دنیا آزاد است.

با قدردانی از همکاران، نویسندگان، مترجمان همراه و چهره های فلسفه و رشته های همجوار در امریکا، افغانستان و آلمان که در مصاحبه و هم اندیشی برای این دفتر مشارکت کردند: ریموند رخشانی؛ گودرز اقتداری؛ میرحمید سالک؛ بانو مهر؛ امیر طبری؛ نادر مجد؛  حمید شیرازی؛ و در بخش هم اندیشی های خرمگس: پروفسور اوتفرید هوفه از آلمان؛ پروفسور هلموت باخ مایر از آلمان؛ عمران راتب، پژوهشگر فلسفه از افغانستان.

از محققان و مترجمان فلسفه و رشته های همجوار دعوت می شود که در دفتر دهم گاهنامۀ فلسفی خرمگس که در زمستان با موضوع مرکزی “روشنفکر” منتشر خواهد شد، مشارکت ورزند.

پیشاپیش از سردبیران و خوانندگان برای معرفی خرمگس در رسانه ها و شبکه های اجتماعی از جمله کانال تلگرام خرمگس، سپاسگزاریم.

شورای دبیران: شیریندخت دقیقیان؛ رامین جهانبگلو؛ اسفندیار طبری

www.falsafeh.com

برای خواندن دفتر نهم ویژه پوپولیسم اینجا کلیک کنید:

http://falsafeh.com/kharmagas9/kharmagas_No9.pdf

 

 

فهرست مطالب این شماره:


گفتار آغازین   ۳

 داریوش شایگان: در جستجوی روح ایرانی (رامین جهانبگلو- ترجمه: شیریندخت دقیقیان)      ۴     

پدیدۀ پوپولیسم (اسفندیار طبری) ۶

سیر تکوین فلسفی مفهوم جامعۀ مدنی (رامین جهانبگلو) ۱۴

هیچ جریان سیاسی در هیچ کجای دنیا خود را پوپولیست نمی نامد! (ریموند رخشانی)     ۲۵  

زبان توصیفی در خدمت پوپولیسم (میرحمید سالک)  ۳۲

حافظ و هیچ انگارباوری (نادر مجد)           ۳۸              

    توده گرایی، پوپولیسم، و جشنوارۀ آتشین ستایش عامه (گودرز اقتداری)           ۵۵

هم اندیشی گاهنامۀ فلسفی خرمگس: مصاحبه با اوتفرید هوفه ۷۷

هم اندیشی گاهنامۀ فلسفی خرمگس: مصاحبه با هلموت باخ مایر ۸۰

هم اندیشی گاهنامۀ فلسفی خرمگس: پوپولیسم، فریب یا گشودگی معنا (عمران راتب) ۸۳

 چرا پوپولیسم به ارتباطات جمعی دمکراتیک آسیب می رساند؟ (سیلیو ویسبورد – ترجمه: شیریندخت دقیقیان) ۹۳

پوپولیسم چیست؟ (جان ورنر مولر – ترجمه و تلخیص: حمید شیرازی) ۱۰۴

سوژه در دوران دیجیتال (اسفندیار طبری – ترجمه: امیر طبری) ۱۲۵

 پوپولیسم در رم و آتن قدیم (اشتفان ربینیخ و کریستیان مایر- ترجمه: بانو مهر) ۱۳۶

تازه های نشر: معرفی و بررسی کتاب   ۱۴۰

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)