این سند تاریخی که توسط اردشیر⁧ زاهدی⁩ به به موسسه هوور دانشگاه ⁧ استنفورد اهدا شده نشان می دهد کودتاچیان چه مبالغی را به روحانیون، روزنامه ها و اراذل و اوباش برای کمک به کودتا پرداخت کردند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)