کـــارزار نــه به تحریم ….. نــه به جنگ

جهانیـان بدانیـــد ؛ ما جنگ نمی خواهیم!
ماخواهان صلح، آرامش وتوسعه هستیم ، برای سرزمینمان ایــران

نــــــــــــه به تحریم …… نــــــه به جنگ
ما جنگ نمی خواهیم!

ما دشتهایمان را سرسبز، سروها و نخل هایمان را سربلند و استوار می خواهیم.

نـــــه! به زمین های سوخته وچشمان گریان

ما آسمانمان را آبی وامن برای پرواز می خواهیم.

وکودکانمان را شاد وخندان و پرامید
برای آینده ی سرزمینمان

نــــه به جنگ،خون، جدایی و اندوه…..

ما جوانان برومند وطن راچونان پرچم مقدس کشورمان
برافرشته ودر اهتزاز می خواهیم.

نـــــه به تحریم ….. نــــه به جنگ

ما زنان ومردان میهنمان را پرغرور، پر مهر وپرتلاش ـ برای توسعه ی کشور ـ
شانه به شانه ی یکدیگر می خواهیم.

ما باهم برای سربلندی کشورمان ایران می کوشیم و سرنوشت خود را به پیش می بریم
و دخالت هیچ بیگانه ای را نمی پذیریم.

ما با پای بندی به توافقات و تعهدات بین المللی، بر تداوم گفتگو و مذاکره برای تامین صلح و امنیت پای می فشاریم و باور داریم که دستیابی به بستر های توسعه ی پایدار جز از طریق تعامل برابر وگفتگوی همه جانبه با جهانیان میسر نخواهد بود.

به کمپین
ـ نـــــه به تحریم….. نــــه به جنگ- بپیوندید.

لینک زیر برای همبستگی و امضا:

https://www.ipetitions.com/petition/no-to-sanction-no-to-war

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)