برغم فضای شدید امنیتی و برقراری حکومتی نظامی اعلام نشده در چند شهر، اعتراضات مردمی در شهرهای کازرون، تهران، شیراز، قم و کرج، برای ششمین روز متوالی ادامه یافت. شبانگاه یکشنبه هزاران نفر از مردم کازرون با سردادن شعار “گرانی، تورم، بلای جان مردم” ،به خیابانها سرازیر شدند. از بامداد روز دوشنبه ۱۵ مردادماه، علیرغم اعلام حکومت نظامی در استان البرز و جو شدید امنیتی، مردم در شهرهای این استان، با شعار «مرگ بر دیکتاتور» به تظاهرات پرداختند. گزارشات حاکی است که در تهران نیروهای امنیتی رژیم با تظاهر کنندگان درگیر شده اند.

اما امروز که از تداوم مبارزات مردم در شهرهای مختلف ایران سخن می گوئیم، در عین حال سالگرد یک روز تاریخی در جنبش انقلابی مردم کردستان است. روزی که به نماد تجدید حیات جنبش توده ای در کردستان تبدیل شد. روزی که یادآوری درسهای ارزنده آن، امروز و در شرایطی که یک جنبش پیشرو اجتماعی در سطح سراسری در ایران در جریان است، بیش از همیشه ضروری است.بگذارید این تجربه را در ساگرد آن یکبار دیگر مرورو کنیم:

غروب روز ۱۸ تیرماه سال ۱۳۸۴ مامورین جمهوری اسلامی یکی از جوانان مبارزان شهر مهاباد به نام “کمال اسفرام” معروف به “شوانه سید قادری” را به قصد دستگیری دنبال کردند. آنان پس از ناتوانی در دستگیری “شوانه” وی را به رگبار گلوله بستند و زخمی کردند. دژخیمان این جوان زخمی را شکنجه دادند، او را کشتند و جنازه مثله شده اش را با بی احترامی به خانواده اش تحویل دادند. قصد آنان از این عمل ددمنشانه، مرعوب ساختن مردم بود، اما مردم مبازر شهر مهاباد نه تنها مرعوب نشدند بلکه به محض مطلع شدن از این جنایت مامورین رژیم، دسته جمعی در مقابل منزل این جوان مبارز تجمع کردند، با خانواده وی همدردی کردند و نفرت خود از رژیم را نشان دادند.

روزهای ۱۹ و ۲۰ تیرماه مردم مهاباد با تظاهرات خیابانی و سردادن شعارهای ضد رژیمی به سرکوبگران نشان دادند که اعمال جنایتکارانه آنان بی جواب نخواهد ماند. روز ۲۱ تیرماه تظاهرات دامنه وسیع تری به خود گرفت و یورش نیروهای سرکوبگر رژیم با مقاومت و مقابله رزمندگان شهر مهاباد مواجه گردید. سرکوبگران از زمین و هوا مردم را مورد یورش قرار دادند. مردم مبارز مهاباد با آنان به مقابله برخواستند و در این در گیری ۵۰ نفر از تظاهرکنندگان دستگیر شدند. روز ۲۲ تیر ماه اهالی مهاباد برای نشان دادن خشم و نفرت نسبت به رفتار خشونت آمیز ماموران و میلیتاریزه کردن شهر ضمن ادامه تظاهرات خود، مغازه ها را بستند و مراکز کار را تعطیل کردند. در ادامه تظاهرات، رویارویی بی باکانه و اعتراضات توده ای مردم مهاباد، تظاهرات و اعتراضات علیه جمهوری اسلامی به دیگر شهرهای کردستان سرایت کرد. مردم مبارز و جوانان انقلابی در شهرهای اشنویه، پیرانشهر، بانه، سقز، سردشت، مریوان، سنندج، دیواندره و بوکان به تظاهرات و اعتراضات پیوستند و با محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه رژیم، خواهان تحقق خواست های خود شدند که عبارت بود از معرفی و مجازات آمران و عاملان جنایات اخیر، آزادی فوری دستگیر شدگان و توقف کشتار در کردستان.

مقامات جمهوری اسلامی در پاسخ به مطالبات حق طلبانه مردم، نیروهای سرکوبگر و به شدت تقویت شده اش را به جان مردم انداخت. این مبارزات گرچه مطالبات روشن داشت، اما به طور پراکنده در شهرهای مختلف کردستان پیش می رفت و جنگ و گریز خیابانی به حرکاتی پر تلفات تبدیل شده بود. در شهر سقز افراد مسلح رژیم بر روی مردم تظاهرکننده آتش گشودند، عده ای جان باختند و شمار زیادی زخمی شدند. لحظه ای فرا رسیده بود که می بایست قدرت مردم مبارز در یک حرکت سازمانیافته و هماهنگ به دشمن نشان داده شود. کومه له، در اعتراض به رفتار وحشیانه رژیم روز ۱۶ مرداد ۱۳۸۴ را بعنوان روز اعتصاب عمومی در سراسر کردستان اعلام کرد. فراخوان کومه له طی اطلاعیه ای در روز ۱۱ مرداد به اطلاع عموم رسید. در اطلاعیه پس از اشاره ای کوتاه به چند هفته کشمکش پر از مبارزه قهرمانانه مردم کردستان در مقابل سرکوبگران جمهوری اسلامی، خواست های مردم به صورت زیر جمع بندی شده بود:

معرفی و مجازات آمران و عاملان جنایات اخیر در شهر مهاباد و دیگر شهرهای کردستان.

_ آزادی فوری و بدون قید و شرط همه دستگیر شدگان.

_ عادی کردن فضای شهرها و بازگرداندن نیروهای سرکوبگر به مراکز خویش.

_ به رسمیت شناختن حقوق مردم برای تظاهرات در جهت تحقق خواست های مذکور.

با پخش فراخوان کومه له، فعالین و پیشروان کارگری و جوانان و پیشروان سایر جنبش های اجتماعی در کردستان در جهت آماده سازی برای به پیروزی رساندن اعتصاب عمومی دست به کار شدند، همزمان نیروهای رژیم برای ممانعت از تحقق این اعتصاب عمومی اقدامات تهدیدآمیز و پیشگیرانه خود را آغاز کردند و سازمان های سیاسی مخالف نیز از هیچ اقدام محلی برای جلوگیری از پیروزی اعتصاب خوداری نکردند. علیرغم همه این تمهیدات، روز ۱۶ مرداد مردم مبارز کردستان با بستن مغازه ها، کارگاهها و تعطیل ساختن ادارات، مدارس و سایر مراکز کار، کردستان را به اعتصاب عمومی کشاندند مردم معترض در شهرهای مهاباد، سقز، بوکان، سنندج، اشنویه، پیرانشهر، بانه، سردشت، ربط، مریوان، کامیاران و دیواندره و شهرها و مناطق روستایی دیگر کردستان به صورتی گسترده به اعتصاب پیوستند. در شهرهای نقده و ارومیه نیز بخش قابل توجهی از مردم شهر در اعتصاب عمومی شرکت نمودند.

این اعتصاب پیروز و شکوهمند به عنوان یک روز تاریخی در حیات سیاسی مردم مبارز کردستان ثبت گردید. این اعتصاب بار دیگر نشان داد علیرغم تمام جنایات و توطئه هایی که جمهوری اسلامی در کردستان مرتکب شده است، اراده مردم در مقابله با رژیم محکم تر و صفوف آنان متحدتر گشته است. پیروزی این اعتصاب در همانحال که ریشه در چند دهه مبارزه مالامال از فداکاری مردم داشت، درنتیجه یک ماه مبارزه پیگیرانه مبارزین شهر مهاباد و سایر شهرهای کردستان متحقق گردید.

رژیم که قدرت مبارزه متحدانه مردم را مشاهده کرده بود، روز بعد از اعتصاب عمومی، ریاکارانه هیئتی از اعضای مجلس اسلامی خود را روانه شهرهای کردستان کرد تا به اصطلاح از مردم دلجویی کنند. اعضای هیئت مذبور با یاوه های مقامات رسمی، نظیر امام جمعه و فرمانداران شهرها، در صدد فریب مردم برآمدند بدون اینکه به خواست و مطالبات مردم توجه کنند، اما درس های اعتصاب عمومی به ذخیره پایان ناپذیر تجارب غنی مردم برای تداوم جنبش انقلابی کردستان افزوده شد.

با استفاده از این درس و تجربه غنی بود که یکبار دیگر مردم مبارز کردستان در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر و یارانش، اعتصاب شکوهمند ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ را برپا داشتند.

امروز در شرایطی که مردم در همه ایران برای تامین “نان و آزادی”، خیابانها را به صحنه رویاروئی با رژیم جمهوری اسلامی تبدیل کرده اند، یادآوری، اعتصاب های عمومی شکوهمند مردم کردستان، در خرداد سال ۱۳۶۲در اعتراض به اعدام ۵۹ نفر از جوانان شهر مهاباد، اعتصاب عمومی ۱۶ مرداد ۱۳۸۴ ، واعتصاب عمومی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر و یارانش، صحنه های پرشوری هستند که با درس گیری از آنها ، و تکرار آنها، نه تنها در کردستان، بلکه در مقیاس سراسری، میتوان نیروهای سرکوکوبگر رژیم را زمین گیر کرد و سرانجام بزانو درآورد. کردستان انقلابی با چنین کوله باری از تجربه مقاومت درخشان، نمی تواند، از مبارزات حق طلبانه سراسری در ایران عقب بماند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)