این همه بی عدالتی هر گز ندیده ملتی

در گزارش دیروز گفته بودیم که ” گراز چنگ و دندان نشان می دهد ” و آن جمله به این معنی بود که دستگاهای اطلاعاتی نطام فقها ، به خطر گسترش روز افزون تظاهرات وتسری آن از اقشار و طبقات حاشیه نشین شهری به طبقه متوسط و دانشجویان را به چشم دیده واز روز ۱۳/۰۵/۲۰۱۸ شروع به سرکوب بسیار شدید کرد . دیروزتعداد دستگیری ها و درگیری ها بیشتر و بیشتر شد وتعداد تظاهراتی که کلیت نظام را به چالش می کشیدند کمتر شده بود . بنظر می رسد مردم هنوز نمی خواهند وارد کارزار نهایی با نیروهای سرکوبگر و ج.ا. بشوند که در تحلیل و جمع بندی ۵ روز تظاهرات به آن خواهیم پرداخت . پیام هموطنان مبارز از داخل کشور امید زا و زیبا است که در ویدیو می بینید و می شنوید .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)