دیروز برخلاف روزها ۱۰ و ۱۱ مرداد ، از حجم شعارها کاسته شده و بر تعداد درگیری های خشونت بار افزوده شده است ، اتش زدن موتورهای نیروهای سرکوبگر ، ناسزاگویی به آنها و افزایش تیراندازی وشلیک گاز اشک آور بیانگر میل تظاهرات بسوی خشونت بار شدن شدن دارد

در این روز و بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی که بر بیطرف بودن آنها نمی توان مهر تایید زد و گاها بر اثر افراطی بود بعضی از گرایشات مثلا ” آمد نیوز ” ممکنست حتی در اصالت بعضی از ویدیوها بتوان تردید کرد ، اما علیرغم این واقعیات ، دیروز برخلاف روزها ۱۰ و ۱۱ مرداد ، از حجم شعارها کاسته شده و بر تعداد درگیری های خشونت بار افزوده شده است ، اتش زدن موتورهای نیروهای سرکوبگر ، ناسزاگویی به آنها و افزایش تیراندازی وشلیک گاز اشک آور بیانگر میل تظاهرات بسوی خشونت بار شدن شدن دارد .
خشونت بار شدن تظاهرات به دو دلیل و یک احتمال می تواند باشد
۱- نبود عنصر آگاه ومترقی و سازمانده در میان تظاهر کنند گان
۲- بی اعتنایی و ناتوانی حکومت به خواسته های تظاهر کنند گان در خواسته ها در سطح ملی
اما احتمال دارد که نیروهای بیگانه توانسته باشند عناصری را در میان تظاهر کنند گان برای به خشونت کشاندن و نه طرح شعارهای سیاسی ، فعال کرده باشند . در روزهای آینده و سیر رشد و یا خاموشی تظاهرات شاید بتواند حقایق بیشتری را برای ما روشن کند .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)