این خشکسالی که اکنون گریبانگیر مردمان کشور ما شده است از جنس رمانی است که در پایین می‌توانید دانلود کنید و بخوانید:

شالی – این رمان بعد از نوشته شدن داستان جالبی دارد. نسخه اصلی آن در سال ۱۳۶۷ برای ناشری فرستاده شد. ایشان آن را در زیرزمین‌شان گم کردند و بالاخره دو سال بعد توانستم آن را پس بگیرم. سال ۱۳۷۷ آن را تایپ کردم و بدون ادیت کسی در پانصد نسخه شخصاً به انتشار درآورده و به این و آن هدیه دادم. خانم محترمی همان زمان می‌گفت طی دو روز آن را یک نفس خوانده و بارها گریسته است. نویسنده‌ای که اکنون باید ۷۵ سالش باشد، بعد از خواندن آن با من قرار ملاقاتی گذاشت و با دیدنم مرا در آغوش گرفت و تشکر کرد از اینکه او را در این رمان با انسانهای شریفی آشنا کرده‌ام. سال ۱۳۸۴ آن را دوباره چندین بار خوانده و ادیت کردم و در صفحه شخصی انترنتی خودم گذاشتم. تاکنون بیش از بیست هزار بار آن را دانلود کرده‌اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)