روز دوشنبه ۸ مردادماه ۱۳۹۷، على کعب عُمیر، ۲۰ ساله، دانشجوى رشته کامپیوتر، بعد از احضار به دادگاه انقلاب در شهر اهواز بازداشت شده است و تا کنون از محل نگهدارى او اطلاعى در دست نیست.

على کعب عُمیر

على کعب عُمیر از اهالى کیان آباد شهر اهواز و یکى از فعال مدنى عرب و در نوجوانى که در آن زمان یک دانش آموز دوره دبیرستان بوده است که در بهمن ۱۳۹۵ بازداشت شده بود و در هنگام بازداشت بدلیل برخورد خشن نیروهاى امنیتى با او، دستش شکسته و در بیمارستان بسترى مى شود.

على کعب عمیر در زنجیرهاى انسانى در اعتراض به انتقال آب کارون فعالیتهاى چشمگیرى داشته است. همچنین او در شبکه هاى اجتماعى در مورد انتقال آب کارون، بیکاری و آلودگى محیط زیست فعالیتهاى زیادى داشته است.

کعب عمیر جزء تماشاگران استادیوم الغدیر در اهواز که به کشتار حلب و دخالت ایران در جنگ سوریه اعتراض کرده بود و در این رابطه او و دیگر تماشاگران پلاکاردهاى متعددی در اعتراض به دخالت ایران در جنگ سوریه بدست داشته‌اند و در ارتباط با این مورد چندین بار به ستاد خبرى اداره اطلاعات اهواز واقع در امانیه احضار شده است.

على کعب عمیر بعد از چندین ماه شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز و انتقال به زندان شیبان/زندان مرکزى اهواز با قرار وثیقه آزاد شده بود که روز دوشنبه ۸ مردادماه ۱۳۹۷ در هنگام احضار توسط دادگاه انقلاب اهواز دوباره بازداشت مى شود، بستگان او مى گویند: على کعب عُمیر به زندان منتقل نشده است و از محل نگهدارى او هیچ اطلاعى در دست نیست.

على کعب عُمیر

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)