زمان و اندیشه(۱۷)مجلس خبرگان—————————————–
*زمان و اندیشه سلسله مطالبی است که در نشریه توانا(بعدا تعطیل شد)در موضوعات مختلف توسط اینجانب بانام مستعارعلی میثمی به چاپ می رسید.این قسمت درشماره۴۲ در۱۴تیر۱۳۸۷در فهرست آمد ولی بجایش زیرتیغ آگهی رفت؟! وچاپ نشد والبته خودم نیز در ۱۷تیریک روزبعدازتعطیلی روزنامه سلام بازداشت وزندانی شدم.
اصل ۱۰۷ قانون اساسی در خصوص مهمترین وظیفه این مجلس مقرر می‌دارد: « خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصل ۵ و ۱۰۹ بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی ازآنان اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامّه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور دراصل ۱۰۹ تشخیص دهند اورا به رهبری انتخاب می‌کنند و درغیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند » هم چنین مطابق اصل ۱۱۱ « هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول ۵ و ۱۰۹ گردد، یا معلوم شود ازآغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذ کور در اصل ۱۰۸ می‌باشد».
ملاحظه می کنیم که مجلس خبرگان گرچه وظایف مستمری را برعهده ندارد اما، همین اختیارات مندرج در قانون اساسی، کافی است که نقش برجستۀ آن را درمیان نهادهای نظام، بنمایاند.( نشریه عصر ما ش ۹۳ ۲/۲/۱۳۷۷)
امام خمینی : برای تعیین رهبری – وشورای رهبری – یا شورای رهبری توجه به این معنا بسیار داشته باشید که آیا تعیین فلان آدم که درذهن من است برای خدا من می‌خواهم تعیین کنم، یا چون دوست من است، چون رفیق من است وآن که می‌گوید این صلاحیت ندارد، برای خدا دارد این حرف را می‌زند یابرای اینکه مثلاً رفاقتی با اودارد؟ شک نکنید که – مسأله – ما نباید پیش خودمان به خودمان تعبیه کنیم. شک بکنید که اینها ریشه‌اش– اصل– اصل ریشه‌اش درنفس انسان است و انسان تا آن دم آخرآنوقتی که می‌خواهد بمیرد این ریشه هست؛ آنوقت بیشترهم شاید ظاهر بشود…درتعیین رهبر، در تعیین رهبری نه دسته بندی باشد که خیرما می‌خواهیم آن کسی که با ما دوست است باشد و نه اشکال باشد به اینکه این چون با من خیلی دوست نیست، نباشد حق راملاحظه کنید. آنکه مرضی خداست نه آنکه مرضی نفس شیطانی ماست. مسأله مهم است، اهمیت حیاتی دارد.( صحیفه نور جلد ۱۸ ص ۴۸ )
آیهالله خزعلی : شما می‌فرمائید اگرشرایطی که در اصل ۵ برای رهبری قائل شدیم مختل شد، رهبر از کار برکنار خواهد شد. درفقه عدالت، تقوا، تدبیر، و شجاعت درست، اما گفته بودیم اکثریت قریب به اتفاق او را شناخته و پذیرفته باشند. مثلاً به فرض هشتاد درصد از مردم او را پذیرفته باشند ولی اگر تبلیغاتی شد این درصد به صدی پنجاه و پنج رسید آیا او برکنارمی‌شود.(نایب رئیس: خیر آقا این که شرط نیست) چرا، این شرط را کرده‌اید (از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی–جلد۳ص ۱۷۱۲)
حجه الاسلام محمد علی موحدی کرمانی : حساب این دورۀ انتخابات مجلس خبرگان با دو دوره پیشین جداست و نباید ازاین امرغافل بود. سپاه پاسداران بازوی ولایت فقیه است وباید درانتخابات مجلس خبرگان نقش فعالی داشته باشد.( نشریه عصرما شماره ۹۲ – ۲۰/۱/۱۳۷۷)
« عصرما» ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی : به اعتقاد ما، رهبری در ایران نمایندۀ صنف خاصی نیست و نظام جمهوری اسلامی به شهادت بند بند اصول قانون اساسی با رژیم‌های یکّه سالار و ربّانی سالار مرزبندی دارد…مهمترین اشکال وارده بر قانون انتخابات خبرگان، منحصرنمودن کاندیداها به قشر روحانی ( وآنهم عناصری که لااقل مجتهد متجزی باشند) است. حال آنکه تنها یکی از شرایط رهبری احصاء کرده است که تشخیص آن ویژگی ها الزاماً درانحصار روحانیون نیست. مثلاً تشخیص این نکته که رهبری دارای مدیریت و تدبیراست امری است که متخصصین ازسایر اقشاربهتر دراین مورد می‌توانند اظهارنظرکنند…حتی اگراعضای مجلس خبرگان را منحصر در روحانیون مجتهد بدانیم باید راه برای حضور همه آنها دررقابت‌های انتخاباتی باز شود و از این رو تشخیص اجتهاد آنان باید به صورت مألوف ومطابق سنت حوزه‌ها صورت گیرد… برگزاری امتحانات از سوی شورای نگهبان برای تشخیص مراتب اجتهاد فضلاء (به عنوان شرط شرکت در رقابتهای انتخاباتی) علاوه بر توهین به آنان بی اعتنایی به اساتید و اساطینی است که اجازۀ اجتهاد به طلاب فاضل خود می‌دهند… نقص دیگر قانون انتخابات خبرگان آنست که صلاحیت‌های سیاسی کاندیداهای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان احرازمی‌شود… نقطه ضعف مهم این قانون این است که رهبری، شورای نگهبان راتعیین می‌کند. شورای نگهبان صلاحیت سیاسی کاندیداهای خبرگان را احراز می‌کند و اعضای مجلس خبرگان رهبری را تعیین می‌کنند. دورمذکورهنگامی بحث برانگیزترمی‌شود که مطابق قانون مذکور، رهبری می‌تواند مستقلا اجتهاد بعضی ازکاندیداهای خبرگان را اعلام نمایند… ازسوی دیگر، فقهای محترم شورای نگهبان که وظیفه تعیین صلاحیت علمی و سیاسی داوطبان مجلس خبرگان را به عهده دارند خودنیز کاندیدای این مجلس هستند و ضمن تعیین صلاحیت رقبای خود، دررقابتهای انتخاباتی شرکت می‌کنند؛ در کجای دنیا رسم است که داور مسابقه خود به عنوان بازیکن نیز وارد صحنه شود؟( نشریه عصرما ش ۹۳ – ۲۲/۷/۱۳۷۷)
امام خمینی : درانتخابات خبرگان برای تعیین شورای رهبری یارهبر توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد. چه بسا که در بعض مقاطع عدم حضور و مسامحه گناهی باشد که دررأس گناهان کبیره است…درانتخابات خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبری باید ویژگی خاصی درنظر گرفته شود که اگر خبرگان که با اتنخاب ملت تعیین می‌شوند از روی کمال دقت و یا مشورت با مراجع عظام هرعصر و علمای بزرگ سراسرکشور ومتدینین و دانشمندان متعهد به مجلس خبرگان بروند…اندک مسامحه در انتخابات چه آسیبی به اسلام و کشور وجمهوری اسلامی وارد خواهد کرد که احتمال آن که درسطح بالای ازاهمیت است، برای آنان تکلیف الهی ایجاد می‌کند.( صحیفه نورج۲۱ – ص ۱۸۷-۱۸۸)
حجهالاسلام مهدی کروبی : روشن است که درانجام این مسئولیت عظیم و تاریخ نقش آگاهان وعلماء امت بخصوص روحانیون محترمی که در کانون‌های قدرت و تصمیم‌گیری هستند، بسیار کارسازو درعین حال سخت و سنگین است. کوچکترین خبط و خطا درجذب و حضور مردم و هم چنین جزیی‌ترین حرکاتی که باعث یأس و بی تفاوتی ملت ونیروهای مخلص و وفادار انقلاب گردد، قطعا خسارات سهمگین و جبران ناپذیری در پی خواهد داشت ( ازنامه ایشان به هیأت رئیسه مجلس خبرگان، روزنامه سلام ۴/۳/۱۳۷۷).

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)