قاچاقچیان انسان و مهاجران غیرقانونی، نزدیک به رسیدن به قلمرو استرالیا توسط نیروی دریایی استرالیا دستگیر شدند.
به گزارش دیلی میل، این اولین تلاش برای ورود غیرقانونی به استرالیا از ماه دسامبر بود. سه خدمه اندونزی و هفت تبعه چینی در قایق بودند. نیروی مرزی استرالیا اعلام کرد که قایق آن‌ها بازگردانده شده است.
سازمان‌های دولتی استرالیا هشدار داده‌اند که سازمان‌های جنایی امیدوارند که تجارت سودآور قاچاق انسان را دوباره راه‌اندازی کنند.
پیتر داتون، وزیر امور داخلی، گفته است که سیاست‌های سخت‌گیرانه استرالیا باقی مانده است: وی افزود: «این یک نمونه دیگر است که قاچاقچیان انسان متوقف شده‌اند و اگر ما همان سیاست‌های قوی و سازگار را نداشته باشیم، ما به روزهای بد صدها قایق غیرمجاز قاچاق انسان برمی‌گردیم»
در دولت فعلی، پناهندگانی که از طریق قایق وارد استرالیا می‌شوند مجاز به ورود به استرالیا نخواهند بود. آن‌ها بر این باورند که با توجه به انتخابات آینده در استرالیا، آن‌ها احتمال بیشتری برای آمدن به استرالیا تحت تغییر دولت دارند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)