دیکتاتورها در طول تاریخ برای حفظ قدرت هنرمند نماهایی را برای فریب عوام مردم به کار گرفته و می گیرند. اینها همان شیادانی هستند که در قالب هنر مردم مظلوم را فریب داده و انها را از حق و حقیقت دور می کنند. همان هایی که مانند پرکاهی با وزش باد قدرت طلبی دولت های مختلف جهت و رنگ عوض می کنند. اینها همان هایی هستند که دامن هنر را با لکه های ننگین سیاه می کنند.
پرویز پرستویی از سردمداران مافیای سینما و تلویزیون حکومت آخوندی ست که در قبال پول به انواع ظالم های رژیم سفاک و خونریز آخوندی سرپوش گذاشته و با حیله و نیرینگ محبوبیتی در میان مردم عوام و نا آشنای ایران به دست آورده است.

این مزدور اغواگر رژیم با ماسک هنرپیشگی از جمله کسانی است که با ارتباط با جلادان حکومت یعنی سپاه پاسداران آخوندی پوستین عوض کرده و نعل وارونه می زند. او همان کسی که با جلاد سلیمانی و شیادان وزارت فرهنگ و ارشاد عکس های یادگاری گرفته و نماد خونریزی یعنی چفیه را بر دوش خود می اندازد. او همان کسی است که برادرش برای ریختن خون بیگناهان و سیراب کردن تشنگان قدرت اسلحه به دست می گیرد و صد البته که عاقبت خونریزی این جلادان مرگ ننگینی است که دچار می شوند. اینها برای التیام نفرت خود عنوان شهید را برگشتگان خونریز خود می گذارند.
اینها گوشه هایی از حقیقت هایی ننگینی هستند که پرویز پروستویی و امثال ان در کارنامه خود دارند و فردای تاریخ آزادگی در باره آنها قضاوت خواهد کرد.
و اما آن روزی که عمر دیکتاتوری که به پایان میرسد و کشتی سوراخ نظام آخوندی بسوی غرق شدن میرود عده ای ماله کش ها و پاچه خوارها وبادمجان دور قاب چینها و مردم فروشها و هنر فروشها و آنهاییکه هنر و مهارت خود را به پای خوکان ریختند پوستین عوض میکنند و میخواهند یک شبه به جبهه مردم بیایند غافل از اینکه ۴۰سال حکومت نجس و فاسد آخوندی که بر شانه این سلبریتها استوار بود زمان کمی برای امتحان وآزمایش نبوده است و مردم ایران براساس کارنامه این ۴۰ساله همه نفرات و مدعیان را ارزیابی خواهند کرد. و طناب عدالت گردن آنها را خواهد شکست و مردم مظلوم با نوای شکستن استخوان های این شیادان به رقص و پایکوبی خواهند پرداخت.
به امید صبح پیروزی و طلوع آزادی که بسیار نزدیک است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)