گاهنامۀ هنر و مبارزه

چرا کاوه مدنی از ایران رفت؟

می‌گویند «جاسوس» بوده. برای کی؟ جاسوسی یا عارضه شناسی؟ یک کشور جهان سومی وابسته با تمام خصوصیات استعمار و اسلام زدگی. من فکر می‌کنم که اگر کاوه مدنی «جاسوس» بوده، «جاسوس» خوبی برای ما بوده. دراینجا می‌خواهم نشان دهم که چرا او «جاسوس» خوبی بوده و دربارۀ چه چیزی جاسوسی کرده است. می‌خواهم نشان دهم که کاوه مدنی در پی ارتقاء نام پدری‌اش و بزرگداشت قانون و شناخت با رفتنش از ایران نقطۀ عطفی در تاریخ رویاروئی مدنیت و توحش در ایران به وجود آورد و به همین علت با رفتنش از ایران بیش از پیش در این کشور ماندگار شد. و فن آوری ما در عرصۀ مبارزۀ طبقاتی در حدی ست که می‌توانیم حتا عملکرد «جاسوس هائی مانند کاوه مدنی» را به نفع خودمان جذب کنیم.

بسیاری از شما خوانندگانی که به موضوع «بحران آب» و مسائل زیست محیطی در ایران حساس بوده‌اید شاید خیلی بیشتر و پیشتر از من با نام کاوه مدنی آشنائی دارید، در حالی که من فقط همین دو سه هفتۀ پیش برای نخستین بار در یوتوب پای سخنرانی او نشستم که در ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴ (ژانویه ۲۰۱۶) زیر عنوان «خرافات آب» (۱) در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده بود. اگر در انترنت جستجو کنید تعدادی ویدئو از مصاحبات او را خواهید یافت که تقریباً مسائل مشابهی را مطرح می‌کند.

نیّت من در این نوشته معرفی کاوه مدنی نیست، خوانندگان می‌توانند برای این نوع اطلاعات به انترنت و یوتوب مراجعه کنند. روشن است که من متخصص مسائل و مشکلات آب نیستم، محیط زیست شناس هم نیستم ولی آموخته‌ام که باید با شهرداری پاریس همکاری کنم، آشغالهایم را جدا می‌کنم و شیر آبم را نیز بی هوده باز نمی‌گذارم، باطری چراغ قوه‌ام را در سطل آشغال نمی‌اندازم و آن را به جعبۀ آشغالهای مخصوص باطری باطل شده در سوپرمارشه می‌سپارم… برای آنچه در اینجا می‌گویم بیش از ۳۰ ویدئو دربارۀ مسئلۀ اّب و فن آوریهای موجود برای نمک زدائی آب دریا را تماشا کرده‌ام و مقالات مختلفی را از نظر گذرانده‌ام و حتا برای حل مشکل دریاچۀ ارومیه طرحی به فکرم خطور کرده بود و می‌خواستم بدانم این طرحی که از ذهن من تراوش کرده بود تا چه اندازه می‌تواند از دیدگاه متخصصین معتبر باشد؟ در یک فرصت دیگر به معرفی طرح خودم دربارۀ حل مشکل درپاچۀ ارومیه خواهم پرداخت.

چرا کاوۀ مدنی استعفا داد و از ایران رفت؟

ضروریات تحول و عناصر بازدارنده

در ساختار اقتصادی سیاسی اجتماعی

جاسوس؟ پیش از همه یادآور می‌شوم که تا اینجا بین منابعی که من شانس دسترسی به آنها را داشته‌ام، در سخنرانی یکی از سخنرانان مذهبی (بدون عمامه) به نام «استاد رائفی پور» از زبان او در یک ویدئو روی یوتوب شنیدم که کاوۀ مدنی جاسوس بوده و پیش از آنکه لو برود با همسرش فرار کرده است. به تعبیر رائفی پور گویا که محافلی در ایران از جمله خود رئیس جمهور آقای روحانی نیز به او یاری رسانده‌اند و موضوع را به عکس خصوصی که او را با آبجو در دست و یا عکسی که او را در حال رقص و شادی در محفل خصوصی نشان می‌دهد مرتبط دانستند تا وضعیت او را به عنوان جاسوس مسکوت باقی بگذارند. روشن نیست که اگر او «جاسوس» بوده چگونه موفق به خروج از ایران شده است؟ در فرهنگ اسلامی بر هیچکس پوشیده نیست و خود آیت الله خامنه‌ای نیز در یکی از سخنرانی‌هایشان مشخصاً «افرادی که بوی لذت دنیوی به مشامشان رسیده» را تقبیح و سرزنش می‌کند زیرا در دین و خصوصاً در دین اسلام مال دنیا و لذت و شادی حرام است، به همین علت زیر چشمان همین آیت الله سالیانه بخش خصوصی ده‌ها میلیار دلار پول ایران را که در بزن و ببند‌های سرمایه داری اسلامی و سرمایه داری جهانی به حساب خودشان در کشورهای خارجی غالباً غربی واریز می‌کنند موجب می‌شود که خطر لذت دنیوی مردم ایران را تهدید نکند و از عبادت خدا باز ندارد.

متأسفانه من شخصاً منبع اطلاعاتی نیستم و طبیعتاً از چگونگی این گونه گزارشات نیز بی اطلاعم، در نتیجه ماجرای جاسوسی این محیط زیست شناس ایرانی را کنار می‌گذارم. با وجود این باید اضافه کنم که در برخی مقاله‌ها دربارۀ او به مثابه «غیر خودی» در دستگاه دولتی نیز یاد کرده‌اند.

[دستگاه دین].. اسلام تنها منتقدان صرفاً دینی را که ملحد تلقی می‌کند هدف نمی‌گیرد. در زمینه‌های علمی نیز انتظار دارد که فرد عالم پسر پیغمبر باشد و حتماً مؤمن و به جرگۀ «خودی ها» تعلق داشته باشد به همین علت کاری کردند که سرانجام محیط زیست شناس جوان ایرانی کاوه مدنی از پست خود استعفا داد و با همان چمدان انباشته از آرزوی‌هایش برای پاسخگوئی به «بحران آب!» در ایران به غرب بازگشت (…) به سخن دیگر: اولویت تسلط معنوی مذهبی (روبنا برای زیربنای نظام جنایت علیه بشریت یعنی نظام سرمایه داری و طبقاتی) در بالاترین سطوح، حضور قدرت مدنی [شناخت عینی] را برنمی تابد و آن را حذف می‌کند. امثال کاوه مدنی نمی‌توانستند در ایران کاری را که به آن معتقدند به بار بنشانند زیرا شناخت، آموزش، آزادی، خلاقیت، تولید، زندگی زمینی، امکان پیشرفت نه فقط در تضاد با ساختار اقتصاد تک محصولی بوده، یعنی دلار نفتی که به کام طبقۀ «ذیمدخل و ذینفع» از دیرباز هویت زیربنای اقتصادی ایران را تشکیل داده بلکه با تزریق فزایندۀ شبه شناخت در سامانه‌های اجتماعی در تحکیم این رکود تاریخی به شکل همه جانبه تری کوشیده است.

هیچ کاری انحرافی تر از این نیست که ما به دیگری بگوئیم چه چیزی بگوید و چه چیزی نگوید… او بین چه باید‌ها و چه نباید‌ها گرفتار شده بود. اسلام و بورژوازی کارچاق کن با خوراک روزمره‌اش یعنی دلار نفتی در ایران مانند عربستان در پیوند با طبقۀ ابتذال یعنی همانهائی که خودکار و دوچرخه و اتوموبیل و مرگ موش ساخت ایران را به شکل قاچاق می‌سازند. یعنی تولید جهان سومی که با خرید ابزار کار تحول ناپذیر شروع می‌شود و همیشه نیز بخشی از کالای تولیدی همچنان به قطعات خارجی نیازمند باقی می‌ماند، زیرا در ایران زیر بنای تولیدی برای تولید برخی قطعات وجود ندارد، و سرمایه گذارها نیز معمولاً در صنایع سنگین وارد نمی‌شوند به همین علت، برای نمونه، ساچمۀ خودکار همچنان از خارج وارد می‌شود ولی مانع از این نیست که خودکاری که محصول ماشین آلات ساخته شده در کشورهای صنعتی بوده همچنان به عنوان ساخت ایران معرفی شود. در نتیجه سرمایه گذاران که معلوم نیست «از کجا آورده‌اند؟» از یک وضعیت عقب افتاده سود می‌برند و هم زمان جلوی رشد نیروهای مولد را می‌گیرند، بخشی از درآمدهایشان نیز دائماً راهی بانکهای غربی می‌شود. این نظم سرمایه داری اسلامی مانند آتیلا و ارتش آمریکا از هر کجائی که عبور می‌کند سرزمینی سوخته و ویران شده بر جا می‌گذارد. با وجود اسلام و سرمایه داری وابسته و طبیعتاً مصرفی و هیچ کاره، امپریالیستها هیچ نگرانی برای تسلط بر ایران نخواهند داشت. زیرا غرب امپریالیستی روی فن آوریهایش حساب می‌کند ولی ایران باید روی ایمان ناکارآمد و خصوصاً ریاکارانه حساب کندکه فقط به تروریسم تکیه دارد. و نه آن تروریسمی که رسانه‌های غربی دائماً به ایران نسبت می‌دهند (…) بلکه تروریسم مقدس از نوع نهادینه شده مانند «حکم ارتداد».

با این فراز فکر می‌کنم همه چیز را گفته باشم. در ایران و در دستگاه حکومتی ایران جائی برای کاوه مدنی نبود زیرا او شهامت کرده و برای سخنرانی‌اش عنوان «خرافات آب» را برگزیده بود. این کار شهامت و شوخ طبعی خاصی می‌خواهد که به هیچ وجه با سرشت دستگاه دین اسلام در ایران تناسبی ندارد زیرا دست کم یکی از خیابانهای ایران را به نام نواب صفوی نامگذاری کرده‌اند، یعنی نام همان فردی که مجری حکم ارتداد در مورد احمد کسروی بود که یکی از پیشگامان خرافه ستیز در عرصۀ ادبیات ایران در دوران به اصطلاح «نوین» است. و خصوصاً وقتی کاوه مدنی می‌گوید «توجیه علمی ندارد» تمام شاخکهای حساس دستگاه دین اسلام را به ارتعاش در می‌آورد. اگر بنابر این باشد که ما مجبور باشیم برای حل مسائل و مشکلات و نظریاتمان توجیه علمی داشته باشیم به این معناست که هر چیزی که توجیه علمی نداشته باشد بی اعتبار خواهد شد و یا باید آن را بی اعتبار بدانیم. ولی آیا فراخواست «توجیه علمی» می‌تواند در کشوری که گویا مردم آن برای ابد و ازل به اسلام محکوم شده‌اند و در آن «حکم ارتداد» جاری ست جائی داشته باشد؟

«خرافات»، «توجیه علمی»، «کلیت فرهنگی»، «کشاورزی در جایگاه فعالیت اقتصادی»، «مدرنیزاسیون کشاورزی» از واژگان کاوه مدنی یعنی نقاط برجستۀ گفتمان او هماهنگام نه تنها چنگ در چنگ اصول دین می‌اندازد بلکه کل ساختار جامعۀ و اقتصاد تک محصولی و غیر تولیدی ایران را زیر سؤال می‌برد و هر تحولی بقول خود کاوه مدنی با «هزار ذیمدخل و ذینفع» روبرو می‌شود. چه باک اگر مردم از بی آبی بمیرند، احتمالاً همین امت اسلامی و خودی‌ها بودند که از جمله به دلیل احتکار ارزاق و مداخلات انگلیس در دومین دهۀ قرن بیستم موجب مرگ ۹ میلیون ایرانی شدند. قحطی و گرسنگی یعنی قتل عامی که خیلی از ما ایرانی‌ها از آن بی اطلاع هستیم. بپرسیم چرا؟ چرا بی اطلاع هستیم؟ نه فکر نکنید تمام شده، زود به سطر بعدی نروید، سؤال خیلی پر اهمیتی ست خصوصاً به این علت که ممکن است تکرار شود.

در اینجاست که بررسی رابطۀ روبنا و زیربنا، ایدئولوژی دین سالار و بورژوازی وطن دوست که سالانه ده‌ها میلیارد دلار را از زیر گلدسته‌های پر آوازۀ اسلام در ایران و با تمسخر گرفتن کوبوتران هالوی حرم خارج می‌کنند تا خطر «لذت دنیوی» آنان را از نماز و دعا و شیون و زاری و قَمَه زنی باز ندارد جالبتر از همیشه و هرگز خواهد بود. کاوه مدنی که سخنرانی‌اش را با ده هزار تُن پوزش و معذرت خواهی شروع می‌کند، کمی بعد با طرح برخی موضوعات مانند ضرورت تبدیل تولید کشاورزی به مقولۀ اقتصادی یعنی وقتی که قاطعانه وضعیت تک محصولی ایران را زیر ضرب می‌گیرد در واقع گوئی ساختار اقتصاد پوکیده و نابارور ایران را با «بمب اتمی» هدف می‌گیرد تا طرحی نو دراندازد. روشن هست که با این ندانم کاری کاوه مدنی با مقاومت «ذیمدخل‌ها و ذینفع های» استعمار نوین در ایران روبرو می‌شود که با دستبرد به حریم خصوصی او عکس او را با آبجو و حال رقصیدن منتشر می‌کنند… واویلا… آبجو خورده؟ رقصیده؟ در حالی که خود دستگاه دین اسلام در ایران به مردم تریاک می‌فروشد. تریاک آری ولی آبجو نه، ارباس و بوئینگ و هواپیماهای مسافر بری روسی برای حج عمره و زیارت آری و رقص و شادی با دوستان نه. آیت الله خامنه‌ای فرموده‌اند که «دانشمند باید پارسا باشد» و آبجو و رقص و شادی با پارسائی در تضاد است.

رقص و شادی و پایکوبی مانند کارناوال و فکاهی نمی‌تواند مورد تأیید دستگاه دین سالار و نفت سالار مصرفی (و نه تولید کننده) باشد چرا که چنین پدیده هائی به شکل موقتی نظم حاکم را زیر سؤال می‌برد، و به نوعی خاص در جایگاه نقد اجتماعی و تحول در نظم حاکم است، و چنین تمایلاتی در توده‌ها در ذهنیت مطلق گرای دین سالار و بورژوازی کارچاق کن و نفت خوار مدارا جایز نخواهد بود.

نکتۀ بسیار جالبی که من خیلی دیر به آن پی بردم، مفهوم کلمۀ «مردم» بود که اخیراً از زبان آقای روحانی رئیس جمهور ایران شنیدم که در مورد طرح‌های انرژی، آب و پتروشیمی می‌گفت «مردم» باید بیایند «سرمایه گذاری کنند». در اینجا بود که فهمیدم معنای مردم در حکومت اسلامی گروه سرمایه دارهاست. یعنی همانهائی که در چرخش و گردش نظم سرمایه داری وابسته – مصرفی و طبقاتی و با وارد آوردن خسارات عظیم به رشد نیروهای مولد ایران سالیانه تقریباً معادل درآمد نفتی ایران از ایران به بانکهای خارجی منتقل می‌کنند تا جائی که حالا رئیس جمهور ملکوتی اسلام مسلح به حکم ارتداد در ایران از این «مردم» می‌خواهد که پولهایشان را (یعنی همان مبالغی که در واقع از ایران دزدیده اند) در انرژی و آب و پتروشیمی سرمایه گذاری کنند و در این زمینه‌ها نیز بدون همکاری کشورهای صنعتی امکان پذیر نخواهد بود. به این معنا که بخش مهمی از این ۲۰۰ میلیاردی که آقای روحانی برای طرح انرژی و آب و پتروشیمی نیاز دارد دوباره به بانکهای خارجی سرازیر می‌شود، در حالی که وضعیت وابستگی فنی همچنان ادامه دارد و هر گونه تحولی در این وضعیت به گفتۀ کاو مدنی با مقاومت «هزار ذیمدخل و ذینفع» روبرو می‌شود.

من فکر می‌کنم که استعفای کاوه مدنی دلیل دیگری نمی‌توانست داشته باشد. و فکر می‌کنم که «جاسوسی» او به نفع ما ملت ایران صورت گرفت چون که او عملاً نشان داد که خانه از پایبست ویران است.

نوشتۀ حمید محوی/پاریس/۱۶ ژوئیه/۲۰۱۸

۱) گزارش سمینار «خرافات آب» به سخنرانی دکتر کاوه مدنی

http://ulrp.sharif.ir/fa/news/news-1765-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com