مریم ‌فرجی

می‌گویند قتلش سیاسی نیست.
رسانه‌های داخلی خبر را پوشش می‌دهند که دستان آلوده حکومت را پنهان کنند.
چطور می‌گویید قتل زنی که قربانی خشونت علیه زنان شده در کشوری که حق زن نصف بیضه مرد است سیاسی نیست!
چطور ردپای پررنگ خود را در قتل هزاران زن و کودک در کشوری که زنان و کودکان هیچ امنیتی و هیچ حقوقی ندارند پاک می‌کنید؟
در کشوری که روز روشن روی صورت زنان اسید می‌پاشند و آب از آب تکان نمی‌خورد و اسیدپاش‌ها حتی مورد پیگرد قضایی قرار نمی‌گیرند چطور با بی‌تفاوتی و ژست بیگناهی از کنار جسد دفن شده زنی که دستان مردسالار حاکم پنجه برگلویش افکنده و در کمال بی‌رحمی قبرش را کنده رد می‌شوید؟
قتل تمام کودکان و زنان آن سرزمین به گردن شماست.
نامزد سابقش تربیت‌شده همان مکتبی است که زن را ملک مرد می‌داند و اگر زنی نخواهد بنا به هر دلیلی به یک رابطه ادامه دهد مورد خشونت بی‌حدوحصر قرار می‌گیرد.
نه! سعی نکنید دستان آلوده به خون خود را پنهان کنید!
در کشوری که زنان و کودکان امنیت جانی ندارند
قاتل اصلی شمایید زمامداران!
قاتل مریم‌ها شمایید!
قاتل ستایش‌ها، بنیتاها، همه کودکان و زنانی که بیگناه کشته شدند شمایید!
تیتر می‌زنید که نامزدش او را کشت و نمی‌گویید نامزدش را ما پرورش دادیم.
ما خشونت را در جامعه به حدی رساندیم که روزی چند جسد به قتل رسیده از زیر خراوارها خاک بیرون کشیده می‌شود.
ما قوانین ارتجاعی و عقب‌مانده چهارده قرن پیش را بر مملکت حاکم کردیم تا زیر لوای آن زن بشود جنس دست چندم که وقتی کتک می‌خورد، زجرکش می‌شود، روی صورتش اسید پاشیده می‌شود، استثمار می‌گردد و هیچ حقی در جامعه ندارد آب از آب تکان نخورد.
قاتل شمایید.
مریم_فرجی قربانی سیستمی شد که وقتی حس ناامنی کرد به‌خاطر خلا قانونی و قوانین ارتجاعی و حکومتی که هرگز پشت هیچ زنی نایستاد نتوانست برود شکایت کند، نتوانست دردش را به کسی بگوید، نتوانست امنیت خود را حفظ کند و امروز مریم زیبای ما را زیر خاک پیدا کردند که اگر قوانین حامیش بود هنوز باید می‌خندید، عشق می ورزید و زندگی می‌کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)