در شرایطی که مردم ما از فقر و بیکاری و گرسنگی و بی آبی رنج میبرن، مسیح علی نژاد بجای برجسته کردن این مشکلات و ریشه آنها که نظام کثیف آخوندیه، اذهان رو به دختران خیابان انقلاب و رقص زنان و … منحرف میکند و این خیانت به مردم هست و مردم هم خوب این رو می فهمندو هرگز نخواهند بخشید.

در حال حاضر که مردم در جای جای ایران فقط یک خواسته دارند و آن سرنگونی دیکتاتوری زمان است چرا شعارها و خواست مردم برای سرنگونی، به رقص یا روسری زنان تنزل پیدا میکند. آیا این طرح کار شده نیست؟ آیا کسی پشت مسیح علی نژاد نیست که این کارها را میکند؟ بالاخره همه چیز روشن خواهد شد اینطور نیست که مخفی بماند.

مسیح علی نژاد بجای اینکه دغدغه مسائل مردم خودت رو داشته باشی، نگاه کردی ببینی دولتهای اروپا و آمریکا چی دوست دارن تا روی اونا کار کنی.

توصیه میکنم به تمام کسانی که می خواهند جریان پرشتاب سرنگونی رو با این کارهای کثیف کند کنند و عملا به کیسه ولی فقیه خونریز و نظام کثیف وی بریزند، دست از این کارهای کثیف بردارن و اذهان مردم ساده ما رو به این پوشالها مشغول نکنند بلکه به سرنگون کردن این نظام کثیف بپردازند. اگر کاری نمی توانید انجام دهید حداقل ساکت باشید تا ما کارمون رو زودتر به سرانجام برسونیم. لطفا سنگ اندازی نکنید. پاینده ایران آزاد و دمکراتیک..
براندازم

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)