سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان معتقد است؛ مطالبه ی حقوق بنیادین مردم کُرد دفن ناپذیر است
 روز بیست و دوم تیرماه، روزی برای محکومیت ترور و تروریسم دولتی در روژهلات کُردستان است. در چنین روزی دکتر عبدالرحمان قاسملو دبیرکل وقت حزب دمکرات کُردستان روژهلات، هنگام مذاکره با نمایندگان دولت ایران و در پشت میز مذاکره در وین اتریش هدف حمله تروریستی قرار گرفت و همراه با دو دستیارش به قتل رسید.
نامگذاری این روز ابتکار و پیشنهاد سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان و مدیران آن در سال های گذشته بوده است، این سازمان با تاکید بر مواضع پیشین خود درخصوص تروریسم و اشکال آن، بویژه تروریسم دولتی و اقدام به حذف فیزیکی و ترور اشخاص و افراد و مخالفان دولتی را در هر زمان و در مکان و با هر هدف و منظوری که انجام گیرد، غیر قابل توجیه و مردود و محکوم می داند.
سازمان حقوق بشر کُردستان، ضمن محکومیت دگرباره ی ترور دکتر قاسملو، ادامه ترور، اعدام و یا زندانی و به بند کشیدن رهبران و فعالان جامعه سیاسی و مدنی کُردستان، با هدف دفن امکان ناپذیر مطالبه حقوق بنیادین مردم کُرد را توجیه ناپذیر دانسته و بر اعاده و تامین آزادی و حقوق دموکراتیک و فدرال مردم کُردستان روژهلات تاکید می نماید.

تاریخ: ۲۱ تیرماه ۱۳۹۷ / ۱۲ جولای ۲۰۱۸

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)