پست اینستاگرامی یکی از چهره های فعال نزدیک به جریان اصلاحات، موجب ایجاد تنش هایی در فضای مجازی شده است.

 “محمدعلی آهنگران” با انتشار تصویری از دیوار نویسی در سوریه، نوشت: «وطن هتل نیست که اگر از خدماتش ناراضی بودیم ،آن را ترک کنیم ما اینجا خواهیم ماند».

وی در این پست اینستاگرامی می افزاید: «در هرجا غیر از ایران ساکن شویم مستاجریم. باید بمانیم و ایران را با همه مشکلات و سختی هایش بسازیم…»

این پست موجب دلخوری میان کاربران شبکه های اجتماعی و خصوصا سلطنت طلبانی شده که شبانه روز در غربت علیه رژیم و برای آزادی ایران تلاش می کنند.

در همین زمینه، امید دانا یکی از فعالین اپوزیسیون به پست محمد علی آهنگران واکنش نشان داده و گفته، «کشور برای امثال تو واقعا هتل است و از همه امکانات برخوردارید اما ما در اینجا به مبارزه ادامه می دهیم.»

به نظر می رسد امثال آقای آهنگران باید در اظهارنظرهای خود دقیق تر باشند و اگر واقعا به دنبال ایجاد اصلاحات در ایران هستند به گونه ای سخن نگویند که زحمایت چندین و چندساله اپوزیسیون در خارج از مرزهای ایران، نادیده انگاشته شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)