از تبریز تا خرمشهر، این قلبِ مشترک ماست که روی ضربه‌های ساز این دو مرد می‌تپد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)