متعلیه و اتشوفین عونچ یا نجمه

گلب السفینه

اینام گلبی اشینیمه

خوش به حالت ستاره که بالایی و از بالا مینگری قلب کشتی میخوابه, قلب من رو خواب نمیبره

یا گمر لیش اتغیب ضل انطر اویای انت علی نجمک طاش و اّنه علی دنیای
ای ماه نرو! بموون با من شب زنده دار , تو روی ستاره هات نور پاشیدی و من بر دنیای خودم…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)