مطالعه ای درباره ی ارتباط خودکشی در جوانان دگرباش و آموزه های دینی هشدار میدهند، آموزه هایی که از هویتشان حمایت نمیکنند.
 
این پژوهش ماه گذشته در ژورنال آمریکایی داروهای پیشگیری کننده منتشر شد و رابطه بسیار مهمی را بین آموزه های دینی افراد دگرباش و خودکشی در جوانان دگرباش برجسته میکند که دینشان برای آنها اهمیت دارد.
 
جان بلوسنیچ، یکی از نویسندگان این مطالعه گفت که گروههای مذهبی ضد دگرباش میتوانند شدیدا آسیب زننده باشند.
 
او گفت :”گروههای مذهبی که افراد #همجنسگرا را ننگ میدانند باید از آسیب بالقوه ای که آنها میتوانند به یک فرد و خانواده ها وارد کنند، آگاه باشند، و صادقانه آسیبی که آنها به عنوان یک سازمان به خودشان وارد میکنند.”
 
این مطالعه از داده هایی استفاده کرد که توسط دانشگاه تگزاس گردآوری شد و بیش از ٢١ هزار دانشجوی دانشگاه را بررسی نمود.
 
از نظر سنتی، پیوستگی قوی به یک دین یا مذهب به نظر میرسد که خطر خودکشی را در کل جمعیت کاهش میدهد، به هر حال این مطالعه نشان میدهد که خلاف این مساله در مورد جوانان دگرباش واقعیت دارد.
 
٢.٣ درصد دانشجویانی که مورد بررسی قرار گرفتند، همجنسگرای مرد یا همجنسگرای زن بودند، ٣.٣ درصد به عنوان #دوجنسگرا و ١.١ درصد گزارش شد که میل جنسیشان را مورد پرسش قرار دادند.
 
سپس از دانشجویان پرسیده شد که دین یا معنویتشان چقدر برایشان اهمیت دارد.
 
این مطالعه نشان داد که زنان همجنسگرا و مردان همجنسگرای جوان که مذهبشان برایشان بسیار اهمیت داشت خطر بالای حس به خودکشی داشتند. و نیز خطر بالایی برای دست زدن به خودکشی وجود داشت.
از دانشجویان درباره اینکه آیا آنها خودکشی را در نظر گرفتند و یا دست به خودکشی زدند پرسیده شد و اینکه آیا آنها اخیرا تجربه ی فکر به خودکشی داشته اند.
 
سپس مقایسه ای صورت گرفت بین اینکه چقدر این دانشجویان فکر میکنند که باورهای دینی شان برای هویتشان اهمیت دارد.
این مطالعه ارقام مشابه به پژوهش دیگری را درباره خطر خودکشی جوانان دگرباش یافت. 
 
٣.٧ درصد دانشجویان #دگرجنس_گونه در این مطالعه گزارش شد که اخیرا خودکشی را در نظر گرفتند.
 
ما همه جا هستیم، آزاد و برابر:
 
‏‎فیس بوک ما:
وب سایت ما:‏
‏‎صفحه خبر وب سایت :
اینستاگرام ما:
‏dharma_martia
توییتر ما:
‏@DharmaMartia ‏‎
کانال تلگرام ما:
‏‎همکاران ما:
‏‎‏رسانه همیاری: ‏‎‏
‏‎‏سایت خودنویس: ‏‎‏
‏‎‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:
سایت پلنت ترنسجندر:
‏www.planettransgende
 
 مترجم : احسان پارسی
ویرایش : ارسلان
منبع:
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)