مزدور سازِ مزدور پرورِ فاسدِ دون؛
با جمله ظلم و جور شوید جمله سرنگون؛
خواهد گذشت دور تو هم ای خامنه ای؛
تاوان دهید بهر جنایت بدون چون؛

شاهین میر محمد حسینی
https://shmmh.wordpress.com

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com