نفرت‌پراکنی و خشونت‌ورزی با پناه‌جویان، از نکوهیده‌ترین رفتارها در منظر انسان مدرن جهان‌وطن است و در پارادایم فکری روشنفکران جایگاه مشروعی ندارد.

آوارگان افغانستانی که با اجبار اشغالگران کمونیست، جنگجویان خشک‌مغز طالبان و میلیتاریست‌های مغرور ناتو وادار به جلای وطن شدند و به دامان همسایه غربی پناه بردند، طی چهار دهه گذشته در ایران با برخوردی دوگانه مواجه بوده‌اند.

رژیمی که با طمع صدور انقلاب ۵۷، تصویری مهمان‌نواز و آغوش‌گشوده از خود به نمایش می‌گذارد و به میزبانی مهربانانه فخر می‌فروشد؛ اما هرروز قفس مهاجران درمانده را تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کند.

در پروپاگاندای ریاکارانه جمهوری اسلامی خبری از فلاکت افغانستانی‌های پناهنده به ایران نیست و اوضاع رقت‌بار ایشان در رسانه‌ها مجال مخابره نمی‌یابد.

حتی گزارش‌های مستند سازمان بین‌المللی مهاجرت و کمیساریای مربوطه در سازمان ملل متحد نیز در هیاهوی دستگاه تبلیغاتی رژیم به حاشیه رانده شده‌اند.

اکنون اما در کشاکش چالش‌های داخلی ایران و جنگ قدرت جناح‌های سیاسی، برخی نقاب‌ها کنار رفته و چهره نژادپرست عوامل رژیم به‌نوبت آشکار می‌شود.

“مصطفی تاج‌زاده” دولتمرد سابق و منتقد اصلاح‌طلب امروز -که در توهم نظریه‌پردازی اصلاحات و رهبری نیروهای الترناتیو غرق است- به‌تازگی در صفحه اینستاگرام «بیش‌فعال» خود، به بهانه تمجید از همگرایی اهالی تبریز، رفتار نژادپرستانه برخی از آنان با مهاجران بی‌پناه افغانستانی را ستوده است!

 

 

نامبرده در کمال وقاحت، ایده شوونیست‌ها را تئوریزه کرده و در تمجید از نفرت‌پراکنی علیه یک قوم آواره، حماسه‌سرایی نموده است.

مگر این پلشت‌نگاری ریشه در همان انگاره پلیدی ندارد که هیتلر و موسولینی را به قتل‌عام میلیون‌ها تن رهنمون ساخت؟!

آقای تاج‌زاده خبر ندارد که چه تعداد از پناهجویان افغان با همین تفکر نژادپرستانه در آذربایجان و کردستان و ایلام و خوزستان و یزد و اصفهان و… سربه‌نیست یا غارت شدند؟

او به‌خوبی از این هولوکاست کوچک باخبر است؛ چون نفر دوم وزارت کشور بوده و مسؤول نخست وضعیت اسف‌بار این مهاجران غربت‌زده!

ننگ بر تاج‌زاده! شرم بر جماعتی که در کنج عافیت به او آفرین می‌گویند و همزمان خود را روشنفکر می‌خوانند!

و چه ترحم‌برانگیزند تینیجرهای از همه جا بی‌خبری که در سودای آزادی و آگاهی و ترقی، برای نفرت‌پراکنانی مثل تاج‌زاده در شبکه‌های اجتماعی “لایک” چاق می‌کنند!!!

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)