مجموعه مقالات چهره‌های سرشناس تاجیکستان در سوگ مومین قناعت، شاعر ملی تاجیکان، با عنوان “به دیده نقش روی تو” به چاپ رسید. این مجموعه یک ماه پس از درگذشت این شاعر در انتشارات “ایرگراف” در شهر دوشنبه منتشر شد. مومین قناعت، از معروف‌ترین شاعران تاجیک، ۱۸ ماه مه سال جاری، در ۸۶ سالگی درگذشت و در قبرستان لوچاب در کنار دیگر چهره‌های شناخته تاجیک به خاک سپرده شد. مومین قناعت با داستان‌های موزون خود بین تاجیکان شناخته و معروف است. به خصوص “سروش استالین‌گراد” او در اتحادیه شوروی توجه زیاد فرهنگیان را جلب کرده بود. این داستان موزون به دفاع مقدس شهر استالین‌گراد در هنگاه جنگ جهانی دوم بخشیده شده است. همین طور اثر های بعدی او “موج‌های دنیپر”، “تاجیکستان- اسم من”، “گهواره سینا”، مسعودنامه” و “سازهای شیراز” نیز با استقبال زیاد تاجیکان همراه بوده است. مومین فناعت از استادان شعر موزون در تاجیکستان است. عنوان این سوگ‌نامه برگرفته از منزومه “سروش استالین‌گراد” است. مومین قناعت نوشته بود:

به دیده نقش روی تو، به گوش گفت‌وگوی تو،
هنوز از دماغ من نرفته است بوی تو،
به جای دور می‌رود، دلم همیشه سوی تو،
شدم کلان و آمدم، کنون به جستوجوی تو.
برادرم، برادرم، برادر به جان و دل برابرم…

روجلد “به دیده نقش روی تو”

Маҷмӯъаи мақолоти чеҳраҳои саршиноси Тоҷикистон дар сӯги Мӯмин Қаноъат, шоъири миллии тоҷикон, бо ъунвони “Ба дида нақши рӯйи ту” ба чоп расид. Ин маҷмӯъа як моҳ пас аз даргузашти ин шоъир дар интишороти “Эрграф” дар шаҳри Душанбе мунташир шуд. Мӯмин Қаноъат, аз маъруфтарин шоъирони тоҷик, ۱۸ моҳи Майи соли ҷорӣ, дар ۸۶ солагӣ даргузашт ва дар қабристон Лучоб, канори дигар чеҳраҳои шинохтаи тоҷик ба хок супурда шуд. Ӯ бо достонҳои мавзуни худ байни тоҷикон шинохта ва маъруф аст. Ба хусус, достонҳои “Сурӯши Сталинград”и ӯ дар Иттиҳоди Шӯравӣ таваҷҷӯҳи фарҳангиёнро ҷалб карда буд. Ин достони мавзун ба дифоъи муқаддаси шаҳри Истолинград дар ҳангоми Ҷанги Ҷаҳонии дуввум бахшида шудааст. Ҳамин тавр асарҳои баъдии ӯ, “Мавҷҳои Днепр”, “Тоҷикистон – исми ман”, “Гаҳвораи Сино”, “Масъуднома” ва “Созҳои Шероз” низ бо истиқболи зиёди тоҷикон ҳамроҳ будааст. Мӯмин Қаноъат аз устодони достони мавзун дар Тоҷикистон аст.
Ъунвони ин сӯгнома баргирифта аз манзумаи “Сурӯши Сталинград” аст. Мӯмин Қаноъат навишта буд:

Ба дида нақши рӯйи ту, ба гӯш гуфтугӯи ту,
Ҳанӯз аз димоғи ман, нарафтааст бӯйи ту.
Ба ҷойи дур меравад, дилам ҳамеша сӯйи ту
Шудам калону омадам, кунун ба ҷустуҷӯи ту.
Бародарам, бародарам, бародари ба ҷону дил баробарам…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com