طعم تلخ حذف

عده زیادی به ارائه چنین تصویری از “جامعه ایرانی” اعتراض کردند. بیلبورد دیگری با تصویر تنها یک زن خدمتگزار در کسوت پرستاری در میان صفی از مردان نصب شد. شور و هیجان جام جهانی هم جایش را به اطاعت و دست‌به‌سینگی داد.

اما تصویر جامعه با زن + مرد کامل نمی‌شود. طیف جنسیتی ترنس‌جندرها را نیز در خود دارد. حذف و نادیده انگاشته شدنی که زنان به آن اعتراض می‌کنند درست همان چیزی است که اقلیت‌های جنسی می‌خواهند به آن پایان دهند. پس صدای آن‌ها هم باشید. برابری جنسیتی حقیقی تنها با تایید و پذیرش تمام جنس‌ها،‌ جنسیت‌ها، گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی ممکن است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)