تفسیر خبر دوشنبه ۲۱ خرداد

امشب در تفسیر خبر /٩.٣٠ تهران : اصلاح طلبان و حکومت .جمشیدچالنگی در گفتگو با مهمانان میزبان این گزارش تحلیلی است

میهمانان :آقای امیر حسین اعتمادی (واشنگتن ) و آقای مسعود مویدی (تهران)
همچنین گزارشی داریم از آقای امیر حسین موحدی ، روزنامه نگار در مشکین شهر
امیرحسین موحدی که خود سالهای طولانی بعنوان روزنامه نگار وفعال حقوق بشر فعالیت داشته ضمن اینکه شلاق را نه یک مجازات بلکه یک شکنجه قرئن وسطایی میداند از اجرای ۲۵ ضربه شلاق بر خود میگوید که مستقیما توسط قاضی علی اعتمادی اجرا شد.وی که بشدت بیمار است از رنجهای خود بعد ازز بازگشت به ایران میگوید

در ادامه برنامه به تفسیر های میهمانان محترم برنامه در باره اینکه آیا این رژیم اصلاح پذیر است یاخیر .آقای مویدی در پاسخ میگوید: علیرغم اینکه من اعتقاد به اصلاح نظام دارم و معتقدم که راهی هم جز این در پیش رویمان نداریم با ۷۰ درصد قانون اساسی که مسکوت مانده است میشود اینکار را انجام داد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)