دوستان و همراهان عزیز

اشک اول نام نجات‌دهنده بزرگ ایران زمین است. امروز ایران به کمک ما احتیاج دارد. سلطنت تنها پاسخ به زخم‌های بی‌شمار میهن ماست. چندپارگی قومی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی میهن ما را در سراشیبی سقوط قرار داده است. سلطنت امروز نه یک انتخاب که ضروت است.

امپراتوری یعنی وحدت در عین کثرت. می‌گویند دموکراسی را تخستین بار یونانی‌ها برپا کرده‌اند. این سخن تاریخ‌نویسان غربی ست که اصولا منشاء هرچیزی را در یونان جستجو می‌کنند.  من نمی‌دانم این کشور نصف نیمه که یک ساتراپی کوچک امپراتوری هخامنشی بوده است چرا اینقدر مهم شده.  ایرانشهر همیشه آزاد بوده است. مبدع حکومت‌داری توام با احترام به تفاوت‌ها کسی جز کورش کبیر نبوده است. امروز ما نیاز داریم نظریه‌های سیاسی کورش را به روز کنیم. فدرالیسم نخستین بار در ایران‌زمین به وجود آمد. فدرالیسم ایرانی اما توام با مسولیت و انظباط است. اما فدرالیسمی که غربی‌ها برای ما نسخه‌اش را می‌پیچند ترویج سستی و کاهلی ملی ست.

باید امپراتوری و فکر امپراتوری را احیاءکرد. نباید از این واژه بترسیم. این ترس متاسفانه محصول فکر روشنفکران و به خصوص روشنفکران چپ است. امپراتوری یعنی ملت‌هایی متکثر زیر چتر یک حکومت واحد.

زنده باد ایران

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)