قاضی غلامرضا منصوری، سرپرست دادسرای ناحیه ٣ تهران در بیمارستان دکتر سمیعی در هانوفر بستری است.

او یکی از مقامات مهم حکومت اسلامی است، قاضی حکومتی است که یک از وظایف مهم قضات در آن مملکت ، سرکوب مردم، بستن دهانها و کشتن مخالفین و ترور و آدمکشی است.  او یک مهره مهم در دستگیری روزنامه نگاران و بستن روزنامه ها و سرکوب معترضین و منتقدین در ایران بوده است.

ما به محض اطلاع از حضور یک مقام دیگر جنایتکار حکومت اسلامی، بعد از شاهرودی،  در بیمارستان  هانوفر، اقدام به اعلام کمپینی برای دستگیری و محاکمه این فرد داده ایم.

برای جلب توجه افکار عمومی جامعه آلمان و در اعتراض به جانیان سرکوبگر حکومت اسلامی ایران و آخوند غلامرضا منصوری تظاهراتی در مقابل بیمارستان دکتر سمیعی در هانوفر سازمان می یابد.

از همگان دعوت میکنیم در این میتینگ اعتراضی حضور بهم رسانند. ساعت ١۵.٠٠ تا ١٧ روز یکشنبه ١٠ ماه ژوئن در آدرس

 

Rudolf Pichlmayr Str. 4

۳۰۶۲۵ Hannover

کمپین دستگیری و محاکمه غلامرضا منصوری

٧ ماه ژوئن ٢٠١٨

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)