باهمستان سازمانی است مردم نهاد جهت حمایت و توانمندسازی گروه های آسیب پذیر در فرایندهای توسعه شهری. باهمستان می کوشد از طریق افزایش آگاهی در زمینه فرصت های موجود برای مشارکت در پروژه های شهری، نمایندگی منافع و حقوق به حاشیه رانده شده این گروه ها در تعامل با تصمیم گیران و سیاست گذاران شهری، و در نهایت بسیج سرمایه های انسانی و اجتماعی موجود، حق برابر تمامی شهروندان به شهر را تضمین کند.

این گروه با ایده حق شهر فعالیت می کند و در حال حاضر محور فعالیت های آن حق کودک در شهر است. باهمستان از سه ماه پیش به صورت مستمر برای برگزاری یک رویداد یک روزه در محله سلسبیل جنوبی برنامه ریزی و فعالیت کرده است. با گروه های مختلف محلی جلسات هفتگی داشته  و با گروه ها و افراد خارج از محله نیز همفکری کرده و آنها را به مشارکت در رویداد فرا خوانده است.

اسم این رویداد “کوچه بهتر” است و قرار است کوی فرهنگیان -بین مرتضوی و کمیل- توسط اهالی و دیگر شهروندان تبدیل به کوچه بهتری بشه. اعضای این گروه فکر می‌کنند که این می تواند تجربه متفاوتی از مشارکت گروه های محلی و متخصصین برای تبدیل یک فضا به فضای بهتری باشه.

این رویداد در روز پنجشنبه ۱۰ اسفند از صبح تا شب در این کوچه برگزار می شه.

وبلاگ کیبورد آزاد نیز در این مورد به طور مفصل نوشته‌ است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com