زمان واندیشه(۹)اهانت – هتک – تهمت————————————–
* زمان و اندیشه سلسله مطالبی است که در نشریه توانا(بعدا تعطیل شد)در موضوعات مختلف توسط اینجانب بانام مستعارعلی میثمی به چاپ می رسید.این قسمت در شماره۳۳ در ۳۰فروردین ۱۳۷۸هفته نامه توانا درج شده است.که اینک برای استفاده و دسترسی کاربران به ترتیب و به شکل جداگانه مرتب در تریبون زمانه چاپ خواهم کرد.این نهمین قسمت است.
قرآن مجید: ولاتقف ما لیس لک به علم – از آنچه به آن علم نداری پیروی مکن.(سوره بنی اسرائیل – آیه ۳۶)
آیةالله مهدوی کنی : خدا بداد ما برسد با این زبانمان به خصوص ما که صحبت می‌کنیم برای مردم. خیلی کارما مشکل است. البته برای شماها هم هست. ولی برای ما مشکل تراست. خیلی از اوقات با یک جّوی ممکن است خون بی گناهی ریخته شود. حتی یک قاضی ممکن است به خاطر جوسازی یک دفعه حکم اعدام بدهد. تحت تأثیر جو قرار بگیرد و یک کسی را اعدام بکند. درعالم وجود همه چیز ثبت است و گم نمی‌شود ولو، هزار حرف زدیم و تهمت زدیم.
( روزنامه رسالت ۳/۳/۱۳۶۶)
آیةالله یزدی : بدیهی است که از بین بردن حیثیت کسی درمیان عموم مردم جایزنیست. مثلاً پیش از آنکه جرم کسی ثابت شود این مسئله با تبلیغات وسیع دررادیو و تلویزیون اعلام گردد. بعد که اشتباه بودن آن مشخص شود با ذکر یک کلمه که معذرت می‌خواهم و حالا دیگرگذشته است و شما ببخشید حالا اگرهم شما را ببخشد و ازحق شخصی خود عدول کند، این هتک حیثیت و آبرو دیگر قابل برگشتن است؟
( روزنامه رسالت ۲۲/۴/۱۳۶۵ )
حجةالاسلام ناطق نوری : متأسفانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی غیبت، تهمت برچسب و مارک زدن علیه دیگران رواج یافته است وتحت عنوان تحلیل و تفسیر به دیگری تهمت و افتراء می‌زنند. مثلاً می‌خواهند یک جریان مذهبی – سیاسی و یا سیاسی – مذهبی را تحلیل و تفسیرنمایند. لکن با این طریق حیثیت و آبروی افراد را به باد می‌دهند.
( روزنامه رسالت ۲۲/۲/۱۳۶۶)
دفتر تحکیم وحدت : اگر هتک حرمت به مجلس امری مذموم هست که هست، آیا هتک حرمت به رئیس جمهوری مذموم نیست؟ مردم ما بویژه دانشجویان هنوز هجوم ناجوانمردانه نسبت به آقای خاتمی را از جانب یکی از بلند پایگان قوه قضائیه در نماز جمعه تبریز به خاطردارند.آیا توهین‌هایی که درراهپیمائی غیر قانونی پس از نماز جمعه به دولت، بویژه وزیرکشور و وزیرارشاد شده یا توهین‌ها درنمازجمعه تهران و اصفهان مذموم نیست؟ مگر فراموش کرده‌اید که درهمین مجلس پنجم گروهی در اهانت به بعضی از نمایندگان بویژه عبدالله نوری درمقابل مجلس تجمع غیر قانونی برپا کردند و هر چه خواستند گفتند چرا و به چه دلیل آن مسئله هتک حرمت به مجلس قلمداد ننموده و موضع‌گیری قاطعانه دردفاع از کیان مجلس نکردید؟
(ماهنامه ایران فردا ش ۴۵ )
دکتر احمد توکلی مدیرمسئول روزنامه فردا : در مجلس عده‌ای قلیلی نماینده هستند که هرانتقادی را با غوغا سالاری می‌خواهند خفه کنند و دراین شهر وآن شهر به هتک مخالفین سیاست‌های دولت می‌پردازند و از ایراد تهمت نیز ابابی ندارند.
( روزنامه رسالت ۹/۶/۱۳۶۵)
محمد رضا باهنر – نماینده مجلس: عده‌ای در داخل کشور هماهنگ با بیگانگان عمل می‌کنند. کیهان لندن می‌گوید باید درمورد خبرگان بحث کرد یک گروه ازخدا بی خبر از وزارت کشور مجوز می‌گیرند تا این کار را انجام دهند. من به این افراد می‌گویم شما که نوکری اجانب را می‌کنید لااقل حقو ق بگیرید. نوکر بی جیره مواجب نباشید!
( هفته نامه آبان شماره ۳۲)
حجةالاسلام واعظ طبسی: آنهایی که از آزادی وحکومت مردم سخن می‌گویند و از توسعه سیاسی دم می‌زنند دروغ می‌گویند.
(روزنامه سلام ۱۵/۵/۱۳۷۷)
امام جمعه موقت یکی از شهرهای خراسان : مگر جمهوری اسلامی تا بحال آزادی نداشته است که آقای خاتمی بخواهد آزادی رابرقرار کند؟ مردم نباید گول قولهای آقای خاتمی را بخورند.
( هفته نامه مبین – ۸/۵/۱۳۷۷)
اسدالله بادمچیان: شریعتی خیلی صریح وآشکار به غرب و غرب زدگی می‌تازد ولی محتوای مبحث او غربزده و با محورهای غربی ازآب درمی‌آید.
( هفته نامه شما۱۵/۵/۱۳۷۷)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)