“نگاه نو” عنوان تیاتر گروهی از جوانان تاجیک است که در سخت‌ترین وضعیت تیاتر به کار شروع رکدند تا هنر بازیگری را در تاجیکستان زنده نگه می‌دارند و مخاطبان جوان و همسن خود را به سالون‌های تیاتر جلب کنند. با همین عنوان فیلم مستندی تهیه شده است که حال در صفحه فیسبوکی این گروه منتشر شده است.

این فیلم را می‌توانید ببینید:

Танҳо барои "Нигоҳи нав"Просто для «Нигохи нав»Just for a "Nigohi nav"

Publicerat av Daler Imomali den 9 maj 2018

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)