سخنگوى وزارت امور خارجه ى ايران ضمن گفتگوى خود در خصوص خروج احتمالى آمريكا از برجام عنوان نموده است: ايران پس از خروج آمريكا از برجام گزينه هاى بسيارى پيش روى خود دارد! ايران نيز مى تواند از آن خارج شود و اين عمل آمريكا غير قابل اعتماد بودن وى و همچنين جديّت ايران در عرصه ى بين الملل را نشان مى دهد.
به نظر مى رسد دولت ايران هنوز متوجه چكيده ى اين توافق نشده است بدين ترتيب كه ايران بناست فعاليت هسته اى خود را در قبال كاهش و يا خاتمه تحريم هاى شوراى امنيت، متوقف سازد. فى الواقع در اين توافق دُوَل ٥+١ در راستاى انجام اقدامات و فعاليت هاى خاصى نيستند و صرفاً تعاملات استانداردى در عرصه بين الملل انجام خواهند داد نه كمتر و نه بيشتر!
امّا دولت ايران با توقف فعاليت هاى هسته اى خود تحت نظارت آژانس اتمى، به مدت حداقل ١٥ سال از موضع خود كوتاه آمده و به نوعى اهلى مى گردد.
چنانچه اين توافق رسالت اصلى خود را به پايان نرساند دولت ايران شروع به انجام فعاليت هاى هسته اى خود مى كند و تحريم هاى وى از نو آغاز مى گردند.
واقعيت امر اين است كه درصورت وجود چنين تحريم هايى و عدم امكان برقرارى روابط بين الملل در وضعيت عادى، داشتن موشك و غنى سازى اورانيوم آيا افتخار محسوب مى شود؟! يا اينكه با خروج آمريكا از برجام و داشتن چهره ى غيرقابل اعتماد چيزى از ارزش هاى وى كم مى گردد؟!
متضرر اصلى اين خروج نه دولت هاى ٥+١ است نه دولت هاى ثالث. چرا كه ايشان مجاب به ايجاد تسهيلات يا تأديه خسارت خاصى نيستند و وجه التزامى نبوده است؛ بلكه دولت ايران و به واقع ملّت ايران به وضعيت روز از نو و روزى از نو برخواهند گشت و موشك را نمى توان جاى نان بر سفره ها نهاد.
وزارت امور خارجه بهتر است به جاى شعار “آمريكا خر است” و “همان بهتر كه خارج شويد” كمى به فكر اهداف و رسالت برجام و عواقب خروج از آن باشند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)