سال گذشته بیش از ۴۰۰ تجمع کارگری در سراسر کشور شکل گرفت. در نقشه بالا ۷۲ تجمع مهم از میان آنها انتخاب و مشخص شده‌ است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)