گردهمائی سیاسی فرهنگی کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست – هانوفر تئوری موجهای بلند سرمایه داری و وضعیت کنونی – آیا سرمایه داری به بن بست رسیده است؟
سخنران : بهروز فراهانی، فعال کارگری
شنبه ۲۹ ماه مه در کانال زوم و فیس بوک برگزارشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)